Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Mọi ý kiến cần được sáng tỏ!

Trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, mọi quy định tu tập dựa trên sáu Pháp Hòa kính. Trong sáu Pháp Hòa kính có pháp “Ý hòa đồng duyệt”, tức là mọi người, mọi việc trước khi làm phải được thống nhất, sáng tỏ. Trong CLB có quy định: Tất cả các ý kiến đều phải đưa ra để bàn bạc. Cô Phạm Thị Yến chia sẻ: “Mọi ý kiến đều cần được làm sáng tỏ, dù là ý kiến của người mới cũng phải đưa lên để bàn bạc”. Vậy khi đưa lên bàn bạc, làm thế nào để giải quyết được vấn đề? Làm cách nào để mọi ý kiến sáng tỏ và thống nhất với nhau?

Video trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến chia sẻ về phương pháp làm sáng tỏ ý kiến giúp các nhóm, đạo tràng hòa hợp hơn.

Các bài nên xem:

89 lượt xem
13/07/2020

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục