Link video và đề mục quán năm thứ ba tu quán niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn

Xem nghi thức tu quán niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn tại link: Nghi thức tu quán niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn

I. Ngày 2: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Lấy Chính Pháp làm chỗ nương tựa

II. Ngày 3: Ngồi thiền

Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
1. Qua việc Đức Phật dạy Ngài chỉ là người dạy cho chúng Tỳ kheo các pháp để thực hành khiến giải thoát, chứ Ngài không có ý “cầm đầu chúng Tỳ kheo” hay “chúng Tỳ kheo phải chịu sự giáo huấn của Ngài”, hãy quán chiếu xem mình có ý nghĩ đúng đắn là “mình chỉ chuyển tải Phật Pháp đến cho mọi người” hay có ý nghĩ sai lầm là “mình là người cầm đầu hội chúng, đại chúng phải chịu mọi sự sai bảo, giáo huấn của riêng mình”.
2. Quán chiếu những việc đã hướng dẫn người khác theo ý mình, mà không theo pháp lục hòa, không theo chánh kiến và giới.
3. Quán chiếu xem mình đã tự giác lấy giới làm thầy chưa, đã tự giác y cứ vào giới để suy nghĩ, nói và làm chưa?
4. Quán chiếu xem mình đã lấy chánh pháp làm ngọn đèn qua các việc đã tự giác chăm nghe pháp Phật, để tăng trưởng chánh kiến chưa? Đã tự mình lấy chánh kiến tư duy và hành xử theo chánh kiến chưa?

III. Ngày 5: Nghe Pháp

IV. Ngày 6: Ngồi thiền

Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
1. Quán tưởng về cảnh Sư Phụ vô thường; theo dõi cảm xúc, cảm thọ để liên tưởng đến cảnh dân chúng thành Câu Thi Na và các chúng khi Đức Phật nhập niết bàn.
2. Khi Đức Phật đã nhập niết bàn, oai lực của Ngài khiến cho những người kính luyến đảnh lễ 7 ngày không đói khát. Quán chiếu xem mình đã có cảm nhận được sự gia hộ từ oai lực của Ngài khi thành tâm chưa?
3. Quán chiếu: Trong quá trình áp dụng Phật Pháp đã cảm nhận có sự gia hộ của chư Thiên, chư Thần trong các việc gì?
4. Qua việc trời người cúng dường kim thân Đức Phật trong lễ trà tỳ, hãy quán chiếu về hạnh cúng dường của mình:
- Có hoan hỷ khi cúng dường không?
- Khi cúng dường, có thấy Phật Pháp, Tam Bảo là cao quý mà cúng dường không?
- Khi cúng dường, có muốn Phật Pháp trụ ở thế gian lâu dài để chúng sinh được giác ngộ, được cứu khổ không?
5. Chư Thiên, chư Thần được sự hoan hỷ khi cúng dường Đức Phật trong lễ trà tỳ là do tín tâm đối với Đức Phật và chánh Pháp. Quán chiếu về lợi ích của mình khi tín tâm với Phật Pháp, Tam Bảo và Pháp lục hòa.
63,630 lượt xem
30/01/2023

Bình luận (3)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn thị Mai

  06/03/2023

  Con xin thành kính tri ân công đức trí tuệ trên Cô ạ. Con rất là may mắn và hạnh phúc được tu tập trong clb trong pháp lục hòa, đc Cô sách tấn chúng con đc hiểu rất nhiều điều để có tư lương trên bước đường tu nhân học Phật ạ

 2. C
  C

  Chiến Khổng Minh

  31/01/2023

  Chúng con xin thành kính cảm niệm tri ân vô lượng công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng ạ.

 3. H
  H

  Hoàng Thị Lý

  30/01/2023

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng và Cô Chủ nhiệm đã tác lễ tạo duyên cho chúng con được tu tập thực hành lời đức Phật dạy được hạnh phúc an vui ạ!