Làm thế nào để đạo tràng có nhiều nhân tố tích cực khiến Phật Pháp phát triển?

“Làm thế nào để có nhiều thành viên tích cực?” - Đây là một câu hỏi về nhân sự rất phổ biến ở trong nhiều tổ chức, đoàn thể. Cũng vậy, tại các đạo tràng tu tập Phật Pháp, việc làm thế nào để có được những nhân tố tích cực, tinh tấn tu học và tham gia các công việc phận sự của chùa là một vấn đề khó khăn. Bởi vì, các Phật tử còn có nhiều gia duyên ràng buộc nên khó có thể dành nhiều thời gian cho các hoạt động trong đạo tràng. Có cách nào để cải thiện tình hình này không?

Video trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán về phương pháp để đạo tràng có nhiều thành viên tích cực. Mong rằng, những người lãnh đạo đạo tràng nói riêng và những người lãnh đạo nói chung có thể tìm ra câu trả lời và áp dụng để được lợi ích nhất.

Các bài nên xem: 

749 lượt xem
09/09/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ