Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Gửi Tiền Về Chùa Ba Vàng Cầu Siêu Tại Sao Vong Linh Lại Siêu Thoát Được?

Kính gửi các quý đạo hữu chương trình tu tập để cầu siêu cho vong linh gia tiên cùng các vong linh oan gia trái chủ, gia đình đọc kỹ thấy phù hợp với chương trình nào thì sẽ thực hành theo chương trình đó:
1) Bài 3 – Hướng Dẫn Cách Làm Lễ Tại Nhà, Trước Khi Về Chùa Ba Vàng, Dự Lễ Cầu Siêu Cho Vong Linh (Tùy Tâm Cúng Dường)

2) Bài 4 – Hướng Dẫn Nương Đức Chư Tăng Chùa Ba Vàng, Để Làm Lễ Cầu Siêu Cho Vong Linh Tại Nhà (Đối Với Trường Hợp Không Về Chùa Dự Lễ Cầu Siêu Được)

Kính gửi các quý đạo hữu chương trình tu tập để cầu siêu cho vong linh thai nhi, gia đình đọc kỹ thấy phù hợp với chương trình nào thì sẽ thực hành theo chương trình đó:
1) Bài 1 – Hướng Dẫn Cách Làm Lễ Ở Nhà, Trước Khi Về Chùa Ba Vàng Dự Lễ Cầu Siêu Cho Vong Thai Nhi (Cúng Dường Tùy Tâm)

2) NGHI THỨC CÚNG LỄ TẠI GIA Bài 2 – Hướng Dẫn Nương Đức Chư Tăng Chùa Ba Vàng, Để Làm Lễ Cầu Siêu Cho Vong Linh Thai Nhi Tại Nhà (Đối Với Trường Hợp Không Về Chùa Dự Lễ Cầu Siêu Được)

Các bạn có thể nghe và tải bản MP3 tại đây:
SoundCloud:

NhacCuaTui:

510 lượt xem
08/02/2019

Bình luận