Đừng tự ý trộm cắp của thường trụ

Ở chùa, những tài sản ở chùa bao gồm: nhà cửa, cây cối, đồ ăn... được gọi là của thường trụ. Nếu chúng ta với tâm ý không tốt lấy trộm đồ của Tam Bảo thì sẽ phải chịu nhiều quả báo đau khổ. Vì chưa hiểu rõ về việc thế nào là lấy của thường trụ, nên rất nhiều Phật tử khi phát tâm đến chùa làm công quả đã phạm phải tội này. Đến khi được nghe giải thích cặn kẽ, các Phật tử đã hiểu và nhận ra mình đã vô tình phạm lỗi này nhiều lần. Lo lắng về lỗi mình đã phạm phải và mong muốn được sám hối để cho tiêu trừ bớt nghiệp đã gây, một Phật tử đã gửi câu hỏi đến Cô Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán về vấn đề này để mong được sự hướng dẫn của Cô.
Thông qua câu hỏi, Cô Phạm Thị Yến đã chia sẻ, sách tấn các Phật tử về sử dụng của thường trụ như thế nào cho đúng Pháp và cách sám hối khi đã lỡ lấy của thường trụ mà chưa được cho phép.
Video trên đây là những chia sẻ của Cô.
Các bài nên xem:

883 lượt xem
22/11/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ