Đơn Kiến Nghị Khẩn Cấp của Công Dân Phạm Thị Yến Đến Báo Thanh Niên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hạ Long, ngày 16 tháng 5 năm 2019

ĐƠN KIẾN NGHỊ KHẨN CẤP

Kính gửi:
- Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Trưởng Ban Dân vận Trung ương;
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục trưởng Cục Báo chí Bộ thông tin và Truyền thông;
- Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam;
- Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam;
- Tổng Biên tập Báo Thanh niên.

Tôi là: Phạm Thị Yến; Chứng minh nhân dân số... do Công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày...; nơi ở hiện tại: ..., phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Tôi viết đơn này xin trình bày một việc như sau:
Ngày 10/5/2019, Báo Thanh niên điện tử đăng bài “Điều tra việc bà Phạm Thị Yến lại công khai đăng đàn thuyết giảng online” của tác giả Lã Nghĩa Hiếu.

Bài Điều tra việc bà Phạm Thị Yến lại công khai thuyết giảng online của tác giả Lã Nghĩa Hiếu Bài Điều tra việc bà Phạm Thị Yến lại công khai thuyết giảng online của tác giả Lã Nghĩa Hiếu

Trong bài báo này có đoạn:
“Trước đó, hồi cuối tháng 3, sau khi các cơ quan báo chí phản ánh về việc bà Phạm Thị Yến tuyên truyền vong báo oán, oan gia trái chủ trái phép, cơ quan chức năng đã trục xuất bà Yến khỏi chùa Ba Vàng"

Cô Phạm Thị Yến kiện báo Thanh Niên

Báo Thanh Niên viết sai sự thật 

Việc Báo Thanh niên khẳng định cơ quan chức năng đã trục xuất tôi khỏi Chùa Ba Vàng là thông tin sai sự thật. Thực tế, không có bất kỳ lệnh và hành vi trục xuất nào của cơ quan chức năng đối với tôi.

Việc Báo Thanh niên khẳng định cơ quan chức năng đã trục xuất tôi khỏi Chùa Ba Vàng là trái với quy định tại Điều 27 Luật xử lý vi phạm hành chính và Điều 37 Bộ luật hình sự, theo đó, trục xuất không bao giờ áp dụng với công dân Việt Nam mà chỉ áp dụng với người nước ngoài, buộc họ phải rời khỏi lãnh thổ Việt Nam. Tổng biên tập và phóng viên Báo Thanh niên là những người hoàn toàn không hiểu biết gì về pháp luật và vô trách nhiệm với thông tin của mình trước xã hội. Việc thông tin như vậy không chỉ xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của tôi mà còn xúc phạm chính quyền nhân dân.

Cô Phạm Thị Yến kiện báo Thanh Niên dựa vào Điều 37 Bộ Luật Hình Sự

Điều 37 Bộ Luật Hình Sự; Nguồn: Thư Viện Pháp Luật

Cô Phạm Thị Yến kiện báo Thanh Niên dựa vào Điều 27 Bộ Luật Hình Sự

Điều 27 Bộ Luật Hình Sự; Nguồn: Thư Viện Pháp Luật

Tự do cư trú là quyền dân sự và chính trị của tôi theo pháp luật quốc tế và cũng là quyền công dân cơ bản của tôi theo Hiến pháp Việt Nam. Theo quy định tại Điều 10 Luật Cư trú, tôi không phải là đối tượng bị hạn chế quyền tự do cư trú. Trục xuất tôi khỏi Chùa Ba Vàng là vi phạm quyền con người, vi hiến và trái pháp luật. Trong bối cảnh Việt Nam đang tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc, Bộ Ngoại giao đang phản ứng Báo cáo nhân quyền thường niên của Mỹ thì việc khẳng định cơ quan chức năng đã trục xuất tôi – một Phật tử ra khỏi Chùa Ba Vàng là việc làm ấu trĩ hoặc phản động (?) của Báo Thanh niên, gây bất lợi cho Nhà nước Việt Nam về vấn đề quyền con người.

Cô Phạm Thị Yến kiện báo Thanh Niên vào Điều 10 Luật cư trú

Điều 10 Luật Cư trú; Nguồn: Thư viện Pháp Luật

Báo Thanh niên đã thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 9 Luật Báo chí: Thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Cô Phạm Thị Yến kiện báo Thanh Niên vào Điều 9 Luật báo chí

Điều 9 Luật báo chí; Nguồn: Thư viện Pháp Luật

Vì vậy, tôi yêu cầu:
1) Báo Thanh niên phải đăng công khai phản hồi này của tôi đối với bài báo vi phạm pháp luật nói trên theo quy định tại Điều 43 Luật Báo chí.

Cô Phạm Thị Yến kiện báo Thanh Niên theo điều 43 Luật Báo chí

Điều 43 Luật Báo chí; Nguồn: Thư viện Pháp luật

2) Báo Thanh niên phải công khai cải chính, xin lỗi, gỡ bỏ ngay nội dung vi phạm pháp luật nói trên theo quy định tại Điều 42 Luật Báo chí.

Cô Phạm Thị Yến kiện báo Thanh Niên theo điều 42 Luật Báo chí

Điều 42 Luật Báo chí; Nguồn: Thư viện Pháp luật

3) Báo Thanh niên phải bồi thường thiệt hại cho tôi theo quy định của Bộ luật dân sự.
4) Tác giả Lã Nghĩa Hiếu phải công khai cải chính, xin lỗi theo quy định tại Điều 25 Luật Báo chí.

Cô Phạm Thị Yến kiện báo Thanh Niên theo điều 25 Luật Báo chí

Điều 25 Luật Báo chí; Nguồn: Thư viện Pháp luật

5) Báo Thanh niên, Tổng biên tập và tác giả Lã Nghĩa Hiếu phải chịu các chế tài khác theo quy định của pháp luật.

Đề nghị lãnh đạo các cơ quan trung ương chỉ đạo kiên quyết và có biện pháp nghiêm khắc buộc Báo Thanh niên và các cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:
Bài báo “Điều tra việc bà Phạm Thị Yến lại công khai đăng đàn thuyết giảng online”

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Phạm Thị Yến

Đơn khiến nghị khẩn cấp của công dân Phạm Thị Yến đến báo Thanh Niên _ Tờ 1/2

Đơn khiến nghị khẩn cấp của công dân Phạm Thị Yến đến báo Thanh Niên _ Tờ 1/2Đơn khiến nghị khẩn cấp của công dân Phạm Thị Yến đến báo Thanh Niên _ Tờ 2/2

Đơn khiến nghị khẩn cấp của công dân Phạm Thị Yến đến báo Thanh Niên _ Tờ 2/2

Đơn khiến nghị khẩn cấp của công dân Phạm Thị Yến đến báo Thanh Niên

Đơn khiến nghị khẩn cấp của công dân Phạm Thị Yến đến báo Thanh Niên

780 lượt xem
23/05/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ