Đi trợ duyên đàn lễ, hồi hướng công đức thế nào để được nhiều phước báu nhất?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Câu hỏi: Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch Cô ạ, nhân câu hỏi của bạn nói về vấn đề đi hỗ trợ các gia đình trong đạo tràng, con cũng xin hỏi cô luôn là: Về việc mình đi hỗ trợ cho các gia đình trong đạo tràng, mọi người trong đàn thường hồi hướng tất cả công đức trong đàn lễ đấy cho gia chủ. Có 1 chị trong đạo tràng thắc mắc bảo là "đi hỗ trợ như thế chị cũng muốn là hồi hướng 1 phần phước cho bản thân mình", nhưng bạn con nói là "khi mình đã đi hỗ trợ người ta như thế mình còn muốn hồi hướng cho bản thân mình, mình đã cho đi mình còn đòi lại". Nhưng bản thân con tư duy là khi mình đi hỗ trợ các gia đình Phật tử như thế sẽ có 2 phần phước khi mình hỗ trợ xong đàn lễ ấy: Phần phước mà mình tụng Kinh hoặc là mình làm thời khóa thì mình sẽ hồi hướng cho gia đình gia chủ, nhưng còn 1 phần phước nữa khi mình phát tâm đi hỗ trợ gia đình nhà người ta mình vẫn có thể hồi hướng cho bản thân mình.

Con xin cô giải đáp cho con cách tư duy nào mới là đúng ạ? để về sau khi mà chúng con hỗ trợ cho các gia đình đạo tràng thì chúng con biết để hồi hướng cho đúng chính Pháp ạ.

Các bài nên xem:

-
aa
+
735 lượt xem
16/03/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ