Danh sách 10 video tu tập lần 14 sau sám hối chư Tăng

Ngày 1 (ấn vào tên bài): Làm sao để con vật đã сhếт được siêu thoát?

Ngày 2 (ấn vào tên bài): Hương linh cướp dâu

Ngày 3 (ấn vào tên bài): Phải làm sao khi yêu một người mà Bố Mẹ không đồng ý?

Ngày 4 (ấn vào tên bài): Người bạn thực sự là người có thể làm thầy cho mình

Ngày 5 (ấn vào tên bài): Vì sao xây nhà phước lại giảm trong khi tiền là do công sức tự bỏ ra?

Ngày 6 (ấn vào tên bài): Cách dạy con hiếu thảo sau khi bố mẹ ly hôn

Ngày 7 (ấn vào tên bài): Chuyển hóa nghiệp bệnh ung thư tuyến giáp sau 3 tháng tu tập Phật Pháp

Ngày 8 (ấn vào tên bài): Gia đình chồng đối xử tệ - Lời khuyên giúp người phụ nữ vượt qua nỗi khổ này

Ngày 9 (ấn vào tên bài): Rước họa vào thân khi lập điện thờ thế này - nghe để tránh

Ngày 10 (ấn vào tên bài): Chọn thầy để học như thế nào cho đúng?

3,879 lượt xem
06/07/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ