Danh sách 10 video tu tập lần 19 sau sám hối chư Tăng

Ngày 1 (ấn vào tên bài): 28 ân đức của thiền giúp tăng tuổi thọ, sống khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc

Ngày 2 (ấn vào tên bài): Con trai tâm tính bất thường trong 10 năm - Chuyển hóa sau 49 ngày tu tập

Ngày 3 (ấn vào tên bài): Duyên, nghiệp gì dẫn đến bệnh tật? Làm sao để chuyển nghiệp?

Ngày 4 (ấn vào tên bài): Chữa bệnh đau lưng bằng phương pháp vỗ dầu hỏa

Ngày 5 (ấn vào tên bài): Làm sao để được thông minh, học giỏi

Ngày 6 (ấn vào tên bài): Con cái kết hôn muộn, cha mẹ phải làm sao?

Ngày 7 (ấn vào tên bài): Năng lực độ sinh từ Pháp quy y và trì giới

Ngày 8 (ấn vào tên bài): Lợi ích khi vâng lời bậc hiền trí thực hành hòa hợp đoàn kết

Ngày 9 (ấn vào tên bài): Bất kính bậc trí dẫn đến phá hòa hợp – gieo nhân Đề Bà Đạt Đa 

Ngày 10 (ấn vào tên bài): Quả báo của việc phá hòa hợp Tăng 

 

324 lượt xem
25/08/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ