Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Câu Lạc Bộ Cúc Vàng -
Tập Tu Lục Hoà

Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa (CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa) là một câu lạc bộ gồm các Phật tử của các Đạo tràng đang sinh hoạt và tu học tại chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, Tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, do Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) hỗ trợ thành lập và làm chủ nhiệm.

Giới Thiệu Clb Cúc Vàng

Giới Thiệu Clb Cúc Vàng

CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa sinh hoạt, tu tập, làm Phật sự theo sự chỉ dạy của Thầy Trụ Trì chùa Ba Vàng – ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh và Đại Tăng chùa Ba Vàng, cùng sự hướng dẫn tu hành của cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán). Vào các ngày định kỳ trong tháng, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa nghe Thầy trụ trì chùa Ba Vàng giảng Pháp (ngày 8, 14, 30 âm lịch hàng tháng) và tham gia các buổi chia sẻ, sách tấn của cô chủ nhiệm câu lạc bộ – Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) (ngày 3, 8, 20 âm lịch hàng tháng).

Xem thêm

banner clb cúc vàng