Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Lựa Lời Để Nói

Bài trạch Pháp trên của Phật tử Phạm Thị Yến được trạch giảng từ bài giảng Pháp “Bài 105: Vì Đức Phật thuyết pháp mà làm cho sáu mươi vị tỳ kheo hộc máu chết!” thuộc “Kinh Mi Tiên Vấn Đáp” của Thầy Thích Trúc Thái Minh.


Phật tử Phạm Thị Yến – Trạch Pháp thường kỳ 8/6 năm Đinh Dậu.
Trạch kinh Mi-Tiên vấn đáp
Bài 105: Đức Phật thuyết Pháp làm 60 vị tỳ-kheo hộc máu chết.


Các nội dung trao đổi, bình luận tại clip này được ghi lại từ buổi trạch pháp, trao đổi giữa các Phật tử thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, là quan điểm cá nhân dựa trên các giáo lý, đạo lý của Phật giáo, không mang tính tuyên truyền ép buộc. Khán giả không phải là Phật tử, chưa tìm hiểu về Phật giáo cân nhắc trước khi xem.


Các bạn có thể nghe và tải bản MP3 tại đây:

39 lượt xem
12/12/2017

Bình luận