Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Cần tu thế nào để có được “nguyện lực chân thực” lợi ích thế gian? | Trạch Pháp 8/1

9 lượt xem
05/12/2020

Bình luận