Top 6 bài hát Đức Phật thành đạo ý nghĩa nhất

Tuyển tập những bài hát với ca từ sâu sắc, ý nghĩa giúp chúng ta cảm niệm ân đức lớn lao của Đức Thế Tôn.

Sau 49 ngày đêm thiền định dưới cội Bồ Đề, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành tựu đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, mở ra con đường cứu khổ cho chúng sinh. Dưới đây là những bài hát tán thán, ca ngợi công đức đó.

1. Bài hát: Đức Phật thành đạo cứu vớt cuộc đời con

Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Thể hiện: Ca sĩ Vũ Dũng, Hồng Ánh

Lời bài hát:

Đức Phật Thích Ca đã tu hành thành đạo

Chỉ cho chúng sinh tự mình nhận biết đây là sự khổ, đây là nguyên nhân dẫn đến sự khổ. Đó chính là tâm tham ái.
Đây là Niết Bàn, chỗ an vui hạnh phúc, không có sự khổ và đây là con đường, là phương pháp thực hành để đi đến Niết Bàn. Đó là Bát Chính Đạo, diệt tận tham ái khổ đau.
 
Sao mai vừa lên dưới cội Bồ Đề
Thái tử Tất Đạt Đa đắc thành đạo quả hiệu là Phật Thích Ca
49 ngày đêm tu hành thiền định chiến thắng ma vương đạt thành giác ngộ, chỉ cho chúng sinh con đường thoát khổ.
Đời con bao năm trường u tối
Đời con khổ đau nếu không có Phật.
 
Con bị thiêu đốt bởi tham cầu ích kỉ.
Con bị thiêu đốt bởi sân hận hiềm ghen
Con bị thiêu đốt bởi chính tâm con
Đời con hạnh phúc từ khi con có Phật
Con đã biết sống trong nhân quả thiện lành.
Con đã biết sống trọn tình hiếu nghĩa
 
Con cám ơn Phật đã cứu vớt cuộc đời con
Con cám ơn Phật 49 ngày đêm tu hành thiền định chiến thắng ma vương đạt thành giác ngộ
Chỉ cho chúng sinh con đường thoát khổ
Con cám ơn Phật đã thành đạo cứu vớt cuộc đời con.
 
Đức Phật Thích Ca thành đạo đã chỉ dạy cho chúng sinh về các sự khổ, đó là tám khổ. Khổ thứ nhất là tham cầu mong muốn không được thì đau khổ. Điều khổ thứ hai là yêu thương nhau mà phải chia lìa nhau là khổ. Điều khổ thứ ba oán đối mà phải hội tụ ở một chỗ là khổ. Điều khổ thứ tư là ngũ ấm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức của chính mỗi chúng sinh luôn luôn thay đổi làm cho chúng sinh đau khổ. Khổ thứ năm là sinh ra là khổ. Khổ thứ sáu là già đi là khổ, khổ thứ bảy là bị bệnh là khổ. Khổ thứ tám là bị chết là khổ. Đức Phật đã chỉ cho chúng sinh con đường diệt được các khổ này, đó là bát chính đạo, thực hành các điều giới đức sẽ được giải thoát tất cả các khổ.
 
Con cám ơn Phật 49 ngày đêm tu hành thiền định chiến thắng ma vương đạt thành giác ngộ, chỉ cho chúng sinh con đường thoát khổ.
Con cám ơn Phật đã thành đạo cứu vớt cuộc đời con
Con cám ơn Phật đã thành đạo cứu vớt cuộc đời con.

2. Bài hát: Đêm Đức Phật thành đạo

Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Phối hợp xướng: Phạm Hoàng Trung

Hòa âm phối khí: Phạm Bá Sản

Thể hiện: Phật tử Chùa Ba Vàng

Lời bài hát:

Cách đây hơn 2500 năm trước, trong khi cả vũ trụ đang chìm trong màn đêm u tối của vô minh và ái dục. Một bậc vĩ nhân đã ra đời đó là Thái Tử Tất Đạt Đa, từ khi còn nhỏ cho đến tuổi trưởng thành. Thái tử luôn thấy danh vọng, niềm vui khoái lạc trong hoàng cung và ngoài thế gian đều là phù du, trống rỗng. Thái tử luôn trăn trở làm sao cho con người không phải già, không phải bệnh, không phải chết. Với ý chí kiên định Thái tử đã rời bỏ vương vị, thoát ly gia đình, vợ con quyết tìm ra con đường thoát khổ để giải trình giá trị và ý nghĩa vĩnh cửu cho nhân sinh. Suốt 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh rừng già, với trí tuệ dũng mãnh, sự nỗ lực siêu phàm, dưới cội Bồ Đề Ngài đã phát lời đại nguyện: “Dù máu huyết có khô cạn, dù chỉ còn gân, xương và da  ta quyết không rời nệm cỏ này nếu ta chưa đắc thành quả Phật.” 

Thái tử Tất Đạt Đa, bốn chín ngày đêm
Thực hành thiền định, dưới cội Bồ Đề

Tu tập ly dục, ly ác bất thiện pháp
Chiến đấu với nội tâm, tham luyến dục vọng
Phiền não sân hận.
Chiến đấu với ma vương, luôn nhiễu loạn ác hại.
Đến đêm cuối cùng, vào thời canh một
Thái tử Tất Đạt Đa, hướng về nội tâm,
Từ nơi tuệ giác, chứng đạt, TÚC, MẠNG, MINH.
 
Đêm thứ 49, vào thời canh một, thái tử Tất Đạt Đa đã chứng TÚC MẠNG MINH, nhớ được vô số kiếp của mình và của tất cả chủng loại chúng sinh. Thấy biết rõ về chủng loại, dung sắc, danh xưng, địa vị, gia thế sự nghiệp, cha mẹ, sướng, khổ của mình và tất cả chúng sinh trong các kiếp sinh tử.
 
Canh hai vừa sang, bầu trời u ám
Mây đen vần vũ, sấm sét gầm vang
Mưa như thác đổ, thái tử Tất Đạt Đa,
Vào sâu thiền định, quán chiếu không gian
Chứng đạt, Thiên Nhãn Minh.
Thái tử Tất Đạt Đa chứng đạt
Thiên nhãn minh, vào hồi canh hai.
 
Sang canh hai, thái tử Tất Đạt Đa đã chứng Thiên Nhãn Minh, thấy trong pháp giới này, có vô số thế giới. Thấy biết rõ bản chất của pháp giới, nguyên nhân hình thành và hoại diệt của tất cả các thế giới.Thấy biết rõ nhân quả sinh tử, của tất cả chúng sinh trong ba cõi: dục giới, sắc giới, vô sắc giới và sáu đường: trời, a tu la, người, súc sinh, ngã quỷ, địa ngục.
 
Trí tuệ thậm thâm, quán chiếu sâu xa
Cội nguồn các pháp, diệt tận phiền não
Ái dục vô minh, đạt được, Lậu Tận Minh.
Thái tử Tất Đạt Đa, chiến thắng ma quân
Chứng đắc tam minh, đạt thành Phật quả 
Vào thời canh ba, dưới cội Bồ Đề
Hiệu là Phật Thích Ca. 
 
Mùng tám tháng mười hai, khắp chốn nhân thiên 
Chúng sinh ca mừng, đấng đại giác ngộ
Đấng đại cứu khổ, Phật Thích Ca thành đạo.
Thái tử Tất Đạt Đa, chiến thắng ma quân
Chứng đắc tam minh, đạt thành Phật quả 
Vào thời canh ba, dưới cội Bồ Đề
Hiệu là Phật Thích Ca. 
 
Mùng tám tháng mười hai, khắp chốn nhân thiên,
Chúng sinh ca mừng, đấng đại giác ngộ,
Đấng đại cứu khổ, Phật Thích Ca thành đạo.
Khắp chốn nhân thiên, chúng sinh ca mừng,
Đấng đại giác ngộ, đấng đại cứu khổ, 
Phật Thích Ca thành đạo.

3. Đức Phật thành đạo chúng sinh vui mừng

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương

Thể hiện: Hồng Ánh, Hoàng Tú, Thu Lương cùng vũ đoàn BamBoo

Biên đạo múa: Lan Anh

Lời bài hát:

Ai ơi, suy lý mà xem, trên từ chư Thiên
Dưới tới loài người, không ai sánh bằng, không ai sánh bằng Đức Phật Thích Ca
Ngài chỉ cho ta lý nhân - duyên - quả
Ngài chỉ cho ta vun trồng cây “tâm”
Vun trồng cây “đức”, hạnh phúc muôn đời
Ngài chỉ cho ta lý nhân - duyên - quả
Ngài chỉ cho ta vun trồng cây “tâm”
Vun trồng cây “đức”, hạnh phúc muôn đời.

Nào, chúng ta cùng nắm tay nhau đi trên con đường mà Đức Phật Thích Ca đã đi.
Nào, chúng ta cùng nắm tay nhau đi hết con đường mà Đức Phật Thích Ca đã chỉ dạy cho chúng ta

[RAP]
Nào, chúng ta hãy cùng nhau nắm tay
Qua con đường tám ngành giải thoát
Chánh kiến luôn luôn được sáng suốt
Và ai ơi, đừng có so bì
Tư duy thì cũng cần chân chánh
Cái miệng xinh nên giữ chánh ngữ
Chánh nghiệp cần nên giữ khư khư
Chánh mạng nuôi thân
Tinh tấn chuyên cần
Chánh tâm, chánh niệm
Chánh định thứ tám.

Ai ơi, suy lý mà xem, trên từ chư Thiên
Dưới tới loài người, không ai sánh bằng
Không ai sánh bằng Đức Phật Thích Ca.
Trên trời chư Thiên trỗi nhạc, rải hoa
Dưới đất bằng, anh em ta ca hát vui mừng
Mừng Đức Phật Thích Ca thành đạo.

Nào, chúng ta cùng nắm tay nhau đi trên con đường mà Đức Phật Thích Ca đã đi
Nào, chúng ta cùng nắm tay nhau hát ca vui mừng
Mừng Đức Phật Thích Ca thành đạo.

4. Thương chúng sinh quyết thành đạo quả

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Xuân Trí

Thể hiện: Đức Thương, Huyền Trang cùng vũ đoàn BamBoo

Biên đạo múa: Lan Anh

Lời bài hát:

Từ bi bao la,
Thương chúng sinh
Như thương con đỏ
Rời bỏ hoàng thành
Núi tuyết rừng già
Hành thân khổ tu.

Dưới cội Bồ đề
Ngài trở về trung đạo
Tam minh bừng sáng
Giải thoát chúng sinh mê.
Hào quang chiếu muôn phương
Tuệ giác cứu sáu đường
Phật Thích Ca.
Phật Thích Ca.

Bốn chín ngày thiền định
Đập tan mọi xiềng xích
Phiền não cùng tham dục
Giác ngộ lý chân thường
Sáng tỏa khắp mười phương, sáng tỏa khắp mười phương
Phật Thích Ca, Phật Thích Ca.

Từ bi, thương chúng sinh
Như thương bầy con đỏ
Quyết chí đắc đạo quả
Thầy dẫn đường nhân thiên
Cứu khổ khắp mười phương, cứu khổ khắp muôn loài - Phật Thích Ca, Phật Thích Ca.

Dưới cội Bồ đề
Ngài trở về trung đạo
Tam minh bừng sáng
Giải thoát chúng sinh mê.
Hào quang chiếu muôn phương
Tuệ giác cứu sáu đường
Phật Thích Ca.
Phật Thích Ca.

Bốn chín ngày thiền định
Đập tan mọi xiềng xích
Phiền não cùng tham dục
Giác ngộ lý chân thường
Sáng tỏa khắp mười phương, sáng tỏa khắp mười phương
Phật Thích Ca, Phật Thích Ca.

Từ bi, thương chúng sinh
Như thương bầy con đỏ
Quyết chí đắc đạo quả
Thầy dẫn đường nhân thiên
Cứu khổ khắp mười phương, cứu khổ khắp muôn loài
Phật Thích Ca, Phật Thích Ca.

Cứu khổ khắp mười phương, cứu khổ khắp muôn loài
Phật Thích Ca, Phật Thích Ca.
Phật Thích Ca, Phật Thích Ca.

5. Kính mừng ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Chu Oanh

Thể hiện: Phật tử Chùa Ba Vàng.

Lời bài hát:

Hôm nay kỉ niệm ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo
Chúng con dâng hoa kính mừng
Chúng con vui ca kính mừng
Mừng cho con
Mừng cho chúng sinh được ân cứu độ
Ngày chưa có Phật chúng sinh mờ tối
Ngày chưa có Phật chúng sinh mê lầm
Mê vì tham, mê vì sân, mê vì si, mê vì đi tìm hạnh phúc ở nơi thần quyền.
Hôm nay kỉ niệm ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo
Lòng con, lòng chúng sinh mừng vui, biết dùng trí tuệ soi sáng tâm mình
Phải bỏ tham đi, phải bỏ sân đi, hạnh phúc ngay chính nơi tâm mình
Phải biết giữ gìn thân, khẩu, ý thanh tịnh.

1. Không sát sinh
2. Không trộm cắp
3. Không tà dâm
4. Không nói dối
5. Không say xưa, nghiện ngập

Hôm nay mùng 8 tháng 12,
kỉ niệm ngày hơn 2000 năm về trước Đức Phật Thích Ca thành đạo
Chúng con dâng hoa kính mừng
Chúng con hát ca kính mừng
Hôm nay kỉ niệm ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo
Chúng con dâng hoa kính mừng
Chúng con hát ca kính mừng
Đấng đại giác ngộ, Cha lành của muôn loài chúng sinh.

6. Bài hát: Bát cháo sữa - sự cúng dường tối thượng

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương

Thể hiện: Nhóm múa DayNa

Lời bài hát:

Nàng thôn nữ Sujata
như đoá hoa ngát hương
dâng cháo sữa cúng dường
hưởng hạnh phúc, cao sang.

Nàng thôn nữ Sujata
cúng dường Phật Thích Ca
trước khi Ngài thành đạo
tạo phước báo muôn đời.

Nàng thôn nữ Sujata
như đoá hoa ngát hương
dâng cháo sữa cúng dường
hưởng hạnh phúc, cao sang.

Nàng thôn nữ Sujata
hiền lành như bồ câu
đức hạnh tựa Thánh nữ
cúng dường Phật Thích Ca
trước khi Ngài thành đạo
tạo phước báo muôn đời.

Bố thí được an lành
bố thí được vui tươi.
Ai cúng dường Đức Phật
trước khi Phật thành đạo
trước khi Phật thành đạo
cúng dường ấy tối thượng
được phước báo thanh cao.

Nàng Sujata
như đoá hoa ngát hương
hiền lành như bồ câu
đức hạnh tựa Thánh nữ
Nàng Sujata
dâng cháo sữa cúng dường
trước khi Phật thành đạo.
Cúng dường ấy tối thượng
được phước báo thanh cao
cúng dường ấy tối thượng
vui cảnh sống Chư Thiên.

----

Trên đây là những bài hát về ngày Đức Phật thành đạo hay và ý nghĩa nhất, do Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng sáng tác. 

Phật tử Phạm Thị Yến cũng là tác giả của hơn 100 bài hát đa dạng chủ đề về tình bạn, tình yêu, Phật Pháp, các sự kiện trong năm (Tết Nguyên Đán, 8/3, 20/10, Trung thu,...) với giai điệu bắt tai, ca từ vô cùng ý nghĩa. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về tuyển tập các bài hát do Phật tử Phạm Thị Yến sáng tác tại đây: Tổng hợp những bài hát về Phật giáo hay nhất.

Các bài nên xem:

118 lượt xem
16/01/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ