Bài hát: Khoá tu mùa hè - Hiểu và thương

Sáng tác lời: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
-------

Lời bài hát: 

hây hây hây
Bạn này bạn ơi
bạn ở nơi đâu thế
gần hay xa
ấy là bao nhiêu
sớm hay chiều
mà bạn đi chẳng quản
về đây chung vui khoá tu mùa hè.

Bạn bè chúng ta
ở khắp muôn phương
bạn ở thủ đô
mình miền biên giới
cùng nắm tay nhau
khắp năm châu thật gần
chân bước theo chân
vui khoá tu mùa hè.

hây hây hây
Bạn này bạn ơi
bạn ở nơi đâu thế
giàu hèn sang
ấy chẳng màng đâu
dẫu cho là
có sao cũng chẳng ngại
cùng học (cùng) tu
theo chánh pháp nhiệm mầu.

hây hây hây
Bạn này bạn ơi
bốn phương trời
chúng ta vui tu nhé
Hiểu và thương
ấy khoá tu mùa hè
Hiểu và thương
ấy khoá tu mùa hè.

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

 

360 lượt xem
07/07/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ