Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Ai truyền cụ túc giới cho Đức Phật

Chúng ta đều biết muốn được tu tập để giải thoát thì cần phải hành trì giới Pháp, và có người truyền trao Giới, Pháp. Nhưng trong kinh văn lại không nhắc tới người truyền Cụ Túc Giới cho Đức Phật. Vậy ai là người truyền Cụ Túc Giới cho Đức Phật và bài học rút ra từ bài Kinh văn này như thế nào ?
Kính mời quý đạo hữu theo dõi video clip.

10 lượt xem
05/12/2020

Bình luận