Link video và đề mục quán năm thứ hai tu kỷ niệm về Ngài Đại Ca Diếp

Xem Nghi thức tu kỷ niệm về Ngài Đại Ca Diếp tại link:
https://phamthiyen.com/chuong-trinh-tu-tap-ky-niem-ngay-via-to-su-dai-dau-da-ca-diep-c3745.html   

A. Hướng Dẫn

1. Hướng dẫn chung
Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

2. Văn bạch nghe Pháp/ngồi thiền
Thực hành phần nào thì đọc phần tương ứng.

a. Văn bạch trước khi nghe Pháp/ngồi thiền
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin phép
+ nghe (tiếp) bài Pháp trong chương trình tu (tên bài pháp)...
+ ngồi thiền quán (tiếp), theo các đề mục quán của bài (kinh/pháp)…
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Lưu ý: Nếu nghe pháp xong sẽ ngồi thiền, thì bạch luôn, khi ngồi thiền không bạch nữa.
Trước khi ngồi thiền các Phật tử mở link video Sư Phụ hô thiền, nếu tu tập ở nơi không có mạng thì có thể bỏ qua video này.
+ Link: https://youtu.be/pCWAArxZ3T4 

b. Văn bạch sau khi nghe Pháp/xả thiền
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con (đã nghe pháp xong/xin xả thiền).
Chúng con thành kính tri ân Tam Bảo, cùng các bậc thiện hữu tri thức đã hộ trì cho chúng con tu tập công đức này.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

B. Nội Dung Bài Pháp Và Đề Mục Thiền Quán

I. Ngày 2: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Hạnh đầu đà khiến Phật Pháp trụ lâu dài ở thế gian

II. Ngày 3: Ngồi Thiền

- Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
+ Quán chiếu hạnh phúc của mình khi gặp Phật Pháp. Mong muốn Phật Pháp trụ thế gian lâu dài, lợi ích cho mình và cho chúng sinh.
+ Mong muốn có nhiều chư Tăng tu hạnh đầu đà.
+ Phát khởi tâm mong muốn có duyên tu hạnh đầu đà.

- Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành.

III. Ngày 5: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Quán chiếu hạnh đầu đà giảm trừ tham ăn

IV. Ngày 6: Ngồi Thiền

- Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
+ Tư duy về lợi ích của người không chê bai ăn uống.
+ Từ đó mình thực hành thì mình sẽ là người chân thật tán dương, tín kính Pháp đầu đà.

- Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành.

V. Lưu Ý Ngày 7

Tùy duyên tu tập lại tụng kinh/nghe pháp/các đề mục quán.

 

10,162 lượt xem
11/04/2023

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. N
    N

    Ngô Thị Thúy pd Diệu Hương

    25/04/2023

    Con thành kính tri ân công đức của Cô ạ.