Link video và đề mục quán năm thứ nhất tu sám hối nghiệp sát sinh

Xem thêm (ấn vào tên bài): Nghi thức sám hối nghiệp sát sinh - lễ Ngũ Bách Danh

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm 

B. Chi Tiết

I. Ngày 2: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Chuyện con cá dùng nguyện lực cứu đồng loại

II. Ngày 3: Ngồi Thiền

Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:

1. Tư duy, quán sát để biết rõ các loài đều yêu thương mạng sống của mình và yêu thương quyến thuộc của mình.
2. Quán sát để thấy rằng mình cũng muốn bảo vệ quyến thuộc của mình và chúng sinh cũng đều muốn bảo vệ quyến thuộc của họ không khác nhau.
3. Hãy quán sát những cái đau của chúng sinh do mình đã giết sống chúng bằng các hình thức mà mình đã làm.
4. Phát nguyện hiện tại tinh tấn thực hành các pháp lục hòa để tăng trưởng tâm từ bi cầu vô thượng đạo, lấy đó là chân thật sám hối nghiệp sát sinh với các chúng sinh.

III. Ngày 5: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Nhân quả vây bắt cá

IV. Ngày 6: Ngồi Thiền

Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:

1. Quán sát bệnh tật của mình đã trải qua, từ đó tư duy về những việc ác mình có thể làm đối với chúng sinh.
2. Quán sát các bệnh tật trong hiện tại, từ đó tư duy những hành vi ác của mình đối với chúng sinh.
3. Tha thiết chân thật sám hối các tội lỗi đó.
4. Phát nguyện tinh tấn thực hành lục hòa để đoạn trừ các ác nghiệp sát sinh của chúng ta.
5. Hướng tâm tri ân Phật, tri ân Tam Bảo, Sư Phụ, chư Tăng cùng các bậc ngoại hộ thiện tri thức đã trợ giúp cho mình để mình được giác ngộ, tu tập sám hối để chuyển nghiệp và dứt trừ các việc ác, quả báo ác của mình đời này và vô lượng kiếp về sau.

42,985 lượt xem
04/07/2022

Bình luận (13)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn Thị Lý Hoàn .pháp danh : Hoàn Hương Đan

  05/04/2023

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính tri ân công đức Tam Bảo, tri ân công đức trên Sư Phụ cùng đại Tăng Ni chùa Ba Vàng ạ. Con xin thành kính tri ân công đức của Cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng tập tu lục hòa chùa Ba Vàng đã sách tấn cho chúng con tu tập theo giáo pháp của Phật dưới sự giáo dưỡng của trên Sư Phụ thật nhiều lợi ích ạ.

 2. Đoàn Thị Tuyết Dung

  05/04/2023

  Con thành kính tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng và Cô CN đã giúp chúng con tu tập hoá giải oán kết để cuộc sống được bình an hạnh phúc

 3. Đinh Thị Thu

  04/04/2023

  Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân ân đức trên Sư Phụ cùng đại Tăng, tri ân Cô chủ nhiệm và các đạo hữu đồng tu đã khai sáng và sách tấn cho chúng con tu tập ạ.

 4. N
  N

  Nguyễn thị Mai

  03/04/2023

  Con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và cô chủ nhiệm ạ

 5. N
  N

  Nguyễn thị hải

  01/04/2023

  Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng và Cô chủ nhiệm đã hướng dẫn cho các phật tử thực hiện nghi thức tu bát quan trai giới để được lợi ích