Văn bạch dành cho sĩ tử câu lạc bộ La Hầu La

Xem thêm: Tổng Hợp Các Bài Văn Bạch (cập nhật sau)

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Văn bạch dành cho sĩ tử câu lạc bộ La Hầu La - cập nhật sau

1. Văn Bạch

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con.
Đệ tử con tên là… (đã quy y Tam Bảo tại chùa Ba Vàng và có pháp danh là…) hiện con là khóa sinh trong lớp… Khối... thuộc câu lạc bộ La Hầu La.

Con có được nghe từ sự chỉ dạy của Sư Phụ, chư Tăng, Cô Chủ Nhiệm rằng: Người đệ tử Phật tại gia cần có trí tuệ, tài sản, sự thành công để đóng góp thiện lợi cho gia đình, xã hội và Phật Pháp. Duyên nay vào ngày… tháng… năm… con có dự thi vào trường… số phòng… số báo danh…
Con xin được Tam Bảo gia trì, chư Thiên Thiện Thần Hộ Pháp cùng các chư vị hữu duyên với việc này gia hộ cho con được mạnh khỏe, tư duy sáng suốt, hiểu đúng đề bài, làm được bài và đạt được kết quả cao đỗ được vào trường…

+ Tùy có/không đọc phần này: Con cũng xin phát nguyện làm các việc công đức sau:… để tạo phúc báu và hồi hướng cho mong cầu trên của con.

(Tiếp)

Con cũng nguyện được Tam Bảo gia trì, chư Thiên, chư Thần Hộ Pháp luôn ủng hộ cho con, để con làm được các thiện sự công đức xây dựng cuộc sống, xã hội tốt đẹp và đủ duyên phước hộ trì Tam Bảo theo lời Đức Phật dạy.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 vái)

2. Lưu Ý

- Thời gian bạch: Khi nhận được số báo danh - phòng thi.

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày... tháng... năm 2023

2,195 lượt xem
26/06/2023

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. P
    P

    Phạm Thị Khánh

    27/06/2023

    Con thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân công đức Sư Phụ, Chư Tăng và cô chủ nhiệm luôn luôn quan tâm và giúp đỡ, dạy bảo các con La Hầu La ạ