Tu một mình, tu theo đạo tràng hay tu trong CLB Cúc Vàng tốt hơn?

Việc vào đạo tràng cùng nhau tu tập sẽ có rất nhiều thiện duyên để tu tập chuyển hóa và tạo được nhiều phước báu. Tuy nhiên đạo tràng chỉ về chùa Ba Vàng tu tập và tham gia vào CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa lại có những duyên để tu tập khác nhau. Vậy tự về chùa tu tập; tu theo đạo tràng theo chùa hay tham gia CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa sẽ tốt hơn?

Lợi Ích Khi Tu Tập Trong CLB Cúc Vàng Là Gì?

Nếu không vào Câu lạc bộ Cúc Vàng, chúng ta sẽ không đập được cái bản ngã của chúng ta và chúng ta cũng không thể phát được cái tâm lớn, làm việc lớn. Yến nói như thế này để cho đại chúng chúng ta hiểu này. Tâm chúng ta càng rộng thì phước chúng ta càng lớn.

Ví dụ chúng ta chỉ là một đạo tràng nhỏ đơn lẻ thì có những việc gì là chúng ta không thể tự mình làm được. Không thể tự mình làm được đâu ạ. Ví dụ như là lễ Vu Lan, chúng ta chỉ dẫn Phật tử lên, xong sau đó ngồi nghe thôi. Có làm thêm được công đức gì đâu. Thế nhưng mà khi có lễ Vu Lan, CLB Cúc Vàng chúng ta đã biết trước là chúng ta làm cái này, Yến chưa biết là có làm hay không nhưng mà cái tâm hoan hỉ lên, mọi người đã sinh phước rồi. Đấy là phước báo dành cho tất cả những người trong Câu lạc bộ luôn. Ai chưa làm được thì mình tùy hỉ với đạo hữu của mình, thế có sinh phước không? Chưa cần làm cái gì đâu đã sinh phước rồi, các quý đạo hữu ạ.

Ví dụ như là cái Tết vừa rồi, chúng ta đóng muối với tất cả các thứ đấy, thế có hòa chung vào Câu lạc bộ không? Nếu như một đạo tràng có làm nổi hộ trì Tam Bảo nổi không? Không làm được các quý đạo hữu ạ, mà thậm chí lại còn không ai nghe ai nữa cơ, đúng không? Mỗi người mỗi kiểu không ai nghe ai nữa, thì làm sao mà làm được. Một Câu lạc bộ của chúng ta rộng cho nên là mỗi người trong Câu lạc bộ thì chúng ta dựa vào những người người ta có phước sẵn rồi, những người có phước trước rồi.

Nếu không vào Câu lạc bộ Cúc Vàng, chúng ta sẽ không đập được cái bản ngã của chúng ta và chúng ta cũng không thể phát được cái tâm lớn, làm việc lớn. 

Nếu không vào Câu lạc bộ Cúc Vàng, chúng ta sẽ không đập được cái bản ngã của chúng ta và chúng ta cũng không thể phát được cái tâm lớn, làm việc lớn.

864 lượt xem
25/10/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ