🔴 [TRỰC TIẾP] Lễ khai đàn tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng - chương trình số 3 | Ngày 03/5/QM

649 lượt xem
20/06/2023

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. N
    N

    Nguyễn Thị Huệ

    20/06/2023

    Vâng Cô CN giảng dạy đúng quá. Em xin cố gắng thực hành, xin tri ân Cô CN ạ