Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tình Đồng Đạo

Để giúp đại chúng hiểu rõ nghĩa lý trong kinh khi nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh đã giảng. Cô Phạm Thị Yến – Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng cùng các Phật tử trạch lại bài 119 trong kinh Mi Tiên với chủ đề: “Thế nào gọi là Sa- môn?”

Phật tử Phạm Thị YếnTrạch Pháp Thường Kỳ năm Mậu Tuất.

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Bài 119: Thế nào gọi là Sa-môn?

 • Thưa đại đức! Có phải Đức Tôn Sư có thuyết rằng: “Bậc Thánh nhơn là người đã diệt tận phiền não, người diệt tận phiền não được gọi là Sa-môn”?
 • Thưa, đúng vậy!
 • Ở nơi khác, Đức Thế Tôn lại thuyết rằng: “Này các thầy tỳ khưu! Người nào có đầy đủ bốn pháp: Có sự nhẫn nhục, biết tri túc về vật thực, dứt bỏ sự đam mê, không vướng bận, thì Như Lai gọi là Sa-môn!”
  Thưa đại đức! Ở trên thì diệt tận phiền não gọi là Sa-môn; còn ở dưới, chỉ đầy đủ bốn pháp nêu trên cũng được gọi là Sa-môn? Đầy đủ bốn pháp ấy thì một phàm Tăng có tâm tu học, chưa chứng Thánh quả cũng có thể thành tựu được! Vậy thì biết tin định nghĩa nào là đúng, thưa đại đức?
 • Định nghĩa nào cũng đúng cả, tâu đại vương!
 • Thưa, không thể như vậy được. Một bên là diệt tận phiền não, một bên thì còn phiền não, sao đều cùng chung một tên gọi cao quý là Sa-môn? Trẫm không đồng ý như thế!
 • Đại đức Na-tiên mỉm cười: Tâu đại vương! Trong các loài hoa có mặt trong quốc độ của đại vương, theo ý đại vương thì loài hoa nào quý báu hơn cả?
 • Thưa, có lẽ bạch liên hoa là quý phái, sang trọng, tinh khiết và quý báu nhất!
 • Quý báu, sang trọng nhất – cũng chỉ được gọi tên là hoa như các loài hoa tầm thường khác thôi sao, đại vương?
 • Đấy là tên gọi gom chung lại, có tính tổng quát, thưa đại đức!
 • Cũng như thế, Sa-môn chỉ là tên gọi gom chung lại, có tính tổng quát như tên gọi hoa vậy, tâu đại vương! Cứu cánh của Sa-môn hạnh là diệt tận phiền não, nên những ai diệt tận phiền não thì được gọi là Sa-môn. Nhưng những vị Tỳ khưu đang đi trên con đường ấy, kẻ thành tựu được bốn pháp, kẻ đang và sẽ thành tựu bốn pháp – đều được gọi là Sa-môn cả thảy.
 • Nếu như trong loài hoa, bạch liên hoa là cao quý nhất, thì cũng thế, trong hàng Sa-môn, các Sa-môn diệt tận phiền não rồi là cao quý nhất!
 • Trẫm đã hiểu.
 • Ví như trong quốc độ của đại vương có rất nhiều loại gạo, nhưng gạo Sàli ngon nhất, thơm nhất, quý báu nhất. Cũng vậy, bậc hữu học Sa-môn đang tu tập bốn pháp để diệt phiền não không cao quý bằng bậc vô lậu Sa-môn đã diệt tận phiền não – nhưng họ đều có tên chung là Sa-môn cả, tâu đại vương!
 • Cảm ơn đại đức.

Các nội dung trao đổi, bình luận tại clip này được ghi lại từ buổi trạch pháp, trao đổi giữa các Phật tử thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, là quan điểm cá nhân dựa trên các giáo lý, đạo lý của Phật giáo, không mang tính tuyên truyền ép buộc. Khán giả không phải là Phật tử, chưa tìm hiểu về Phật giáo cân nhắc trước khi xem.

Các bạn có thể nghe và tải bản MP3 tại đây:

Cách Tải File MP3 Các Bài Chia Sẻ và Trạch Pháp của Phật Tử Phạm Thị Yến

39 lượt xem
10/07/2018

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục