Thực tập cúng, lễ trong đạo tràng như thế nào?

Trong các đạo tràng thuộc CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, các Phật tử thường xuyên được phân công, cắt cử để cúng, lễ tại các gia đình đạo hữu khi có duyên sự như đám hiếu, hỷ, về nhà mới, an vị lô hương... Tuy nhiên, nhiều đạo tràng mới thành lập, chưa có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng trong việc sắp xếp các lễ cúng. Thậm chí, có những Phật tử chưa bao giờ thực tập làm việc này. Điều đó khiến không ít người trong đạo tràng lo sợ rằng khi làm lễ cúng sẽ không đúng, sai Pháp và chưa cẩn thận, thiếu mất sự cung kính. Gây ra những nhân quả không tốt cho bản thân và cho những đạo hữu cùng tham gia đàn lễ. Vậy, các Phật tử phải làm thế nào để rèn luyện bản thân, tích lũy thêm kinh nghiệm cho việc cúng, lễ trong đạo tràng?
Video trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán về vấn đề này.

Các bài nên xem: 

933 lượt xem
13/09/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ