Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Thực Hành Phạm Hạnh (Brahmacari) | Kinh MiTiên Vấn Đáp Bài 62 |

5 lượt xem
25/04/2021

Bình luận