Thờ cúng thần linh – cúng thần tài thế nào để được lợi ích?

Nhiều người dân Việt Nam thờ cúng thần linh, cúng thần tài trong nhà, mong gia đình họ được nhiều may mắn và tài lộc. Nhưng thờ cúng thần linh thần tài như thế nào để được lợi ích nhất?

Thần linh có tồn tại hay không?

Kính thưa quý đạo hữu! 
Theo nhiều kinh điển của Phật, cũng như những hiện tượng sau khi mọi người đi cúng lễ về có những việc được kết quả theo sự mong cầu của mình nên biết rằng có sự tồn tại của các vị thần linh. Đó là những vị khi được làm người, họ tạo được nhiều phúc thiện nhưng chưa đủ để sinh lên cõi trời, cũng chưa đủ duyên để làm người nên họ làm loài quỷ thần. Quỷ thần có năng lực nên dân tộc Việt Nam ta gọi là thần linh. Oai lực của các vị thần linh đến đâu là tùy theo phước của họ, cho nên họ có thể hộ trì được cho mình.
Trong bài kinh Châu Báu Ratana Sutta, thuộc tạng kinh Nikaya, Đức Phật có dạy:
Phàm ở tại đời này
Có sanh linh tụ hội
Hoặc trên cõi đất này
Hoặc chính giữa hư không
Mong rằng mọi sanh linh
Được đẹp ý vui lòng
Vậy hãy nên cẩn thận
Lắng nghe lời dạy này
Do vậy các sanh linh 
Tất cả hãy chú tâm
Khởi lên lòng từ mẫn
Đối với mọi loài người
Ban ngày và ban đêm
Chúng đem vật cúng dường
Do vậy không phóng dật
Hãy giúp hộ trì chúng.
Cho nên, Đức Phật dạy rằng khi cõi người chúng ta mang đồ vật cúng dường cho các chúng sinh linh thì các cõi này đều khởi lên lòng từ mẫn và hộ trì, giúp đỡ cho mình.
Cũng trong một bài kinh Pháp Cú, có vị Phạm Chí này đi đến một khu hồ, ở đó có một cái cây to. Vì lúc đó họ đang đói và nghĩ rằng có vị thần cây đó nên đã kêu cúng để xin đồ ăn. Và kết quả là họ có phước báu có đồ ăn. Sau đó, vị thọ thần này cũng kể ra nguyên nhân làm thần cây:
“– Tôi thuở trước ở nước Xá-vệ. Lúc đó trong nước có một đại thần tên là Tu Đạt. Ông ấy muốn cúng dường thức ăn cho Phật và chúng Tăng nên ra chợ mua sữa lạc. Vì không có ai xách, nên Tu Đạt tìm mướn tôi xách giùm. Về đến tinh xá ông lại nhờ tôi múc ra cúng dường. Sau khi làm xong, tôi nhân đó còn được nghe thuyết pháp. Tôi bỗng sinh tâm hoan hỉ, thọ trì trai giới, nên về nhà không ăn cơm. Vợ tôi lấy làm lạ hỏi:
– Ông giận gì mà không ăn cơm?
Tôi đáp:
– Tôi không giận gì cả. Hôm nay tôi đi chợ gặp trưởng giả Tu Đạt cúng dường thức ăn cho Phật nơi vườn nên tôi đến đó trì trai. Trai gọi là bát quan trai.
Người vợ nghe nói nổi giận bảo:
– Ông Cù-đàm làm loạn lẽ thường, đâu đáng cho ông theo! Ông bỏ cả truyền thống thì sẽ gặp tai họa.
Người vợ cứ cằn nhằn thúc ép mãi, cuối cùng tôi xiêu lòng ăn cơm với vợ.
Đêm đó thọ mạng tôi hết, lâm chung vào lúc giữa đêm, thần thức thác sinh vào chỗ này. Vì người vợ ngu si phá hoại trai pháp của tôi, nên tôi mang nghiệp không giữ trọn vẹn, phải thác sinh làm thọ thần nơi đầm này. Nhờ phước mang sữa lạc cho đức Phật nên tay có thể hiện ra các món ăn uống. Nếu tôi giữ trai pháp trọn vẹn sẽ được sinh thiên, hưởng mọi an lạc.”

Cúng Thần linh - cúng Thần tài thế nào để được hộ trì?

Đầu tiên, chúng ta cúng Thần linh phải đúng theo trai giới (tám giới bát quan trai): Không cúng đồ sát sinh, không lấy đồ trộm cắp để cúng, không dối trá, không dùng những thứ say sưa, nghiện ngập để cúng (những giới còn lại thuộc về con người). Chúng ta có thể cúng thanh bông, hoa quả, có thể bát cơm trắng hoặc xôi chè, nước lọc, nước ngọt,... tùy theo điều kiện của chúng ta.
Ngoài ra, nếu chúng ta muốn cho vị thọ thần có thể tăng phúc thì chúng ta nên phát tâm cúng dường Tam Bảo dù ít dù nhiều để hồi hướng phúc này cho các vị thọ thần. Từ tâm mình cúng dường khiến các vị thọ thần tăng phước thì các vị sẽ hộ trì cho mình.

cung-than-tai-the-nao-de-duoc-loi-ich

Nếu chúng ta muốn cho vị thọ thần có thể tăng phúc thì chúng ta nên phát tâm cúng dường Tam Bảo dù ít dù nhiều 

Chúng ta cúng chư Thiên, chư Thần linh, chúng ta phải dùng đức tôn trọng và kính quý. Bởi vì các vị ấy có duyên hộ trì cho những người tu theo Phật Pháp và hộ trì cho gia đình chúng ta. Những vị có phước báo, có năng lực chúng ta gọi là Thần linh. Những vị ở trên mảnh đất của gia đình nhà mình chúng ta gọi là thổ địa. Những vị ủng hộ gia đình mình trong các việc thiện, trợ giúp cho gia đình mình trong công việc làm ăn, phát triển kinh tế cho nên mình gọi là thần tài. Thế nhưng, không phải gia đình nào cũng có thần tài để phù hộ, nếu mà có thần tài phù hộ thì đã không có việc làm ăn phá sản.
Thực chất, các vị ấy là quỷ thần hay thần linh có oai lực, nhưng do chúng ta làm các việc cấu uế nên các vị ấy không theo để hộ trì chúng ta. Vì thế, muốn các vị có oai lực, oai đức hộ trì cho mình thì mình phải làm các việc thiện, hoặc mình phải có nhiều phước lành lớn, mình đi giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia,... thì các vị ấy sẽ theo đó mà hộ trì cho mình để mình có nhiều duyên phước làm ăn hơn. Cho nên, các vị đó gọi là thần tài. Chúng ta với lòng kính trọng các vị ấy luôn luôn giúp đỡ và hộ trì cho chúng ta nên chúng ta dâng cúng các đồ vật thực đến cho các vị ấy.

Tại sao cúng Thần linh lại sinh phúc báu?

Khi mình cúng Thần linh và được các vị ấy hộ trì cho mình, mình biết ơn các vị ấy cho nên tâm mình trọng đức của các vị thì mình sẽ sinh ra phúc báu. Thứ nữa, do mình biết cúng dường Tam Bảo, muốn các vị ấy được tăng phúc, vì thế mà mình cũng được tăng phúc. Khi các vị ấy nhờ mình mà được tăng phúc thì các vị ấy sẽ hộ trì mãi cho mình.
Theo dân gian có các vị Thần linh như: thổ thần, thổ địa, thổ quân, thổ công, táo quân, long mạch, thần tài,... Mình đều cúng hết cho các vị thần linh có duyên với mình và giúp đỡ mình. Chúng ta có thể cúng khấn: “Chúng con xin cúng dường vật thực chay tịnh và cúng dường Tam Bảo để hồi hướng cho các vị thần linh cai quản ở vùng đất của chúng con, có duyên với chúng con trong tất cả mọi mặt về sức khỏe, kinh tế, hạnh phúc, đời sống,... Chúng con cũng thỉnh các vị hộ trì cho gia đình chúng con được mọi điều tốt lành. Chúng con cùng các vị kết duyên pháp lữ, hộ trì cho nhau được an lạc, tu hành cho tới ngày giải thoát”.

cung-than-tai-the-nao-de-duoc-loi-ich1

Mình biết cúng dường Tam Bảo, muốn các vị Thần linh được tăng phúc. Khi các vị nhờ mình mà được tăng phúc thì các vị ấy sẽ hộ trì mãi cho mình (ảnh minh họa)

Đi tu Phật không thờ thần - đúng hay sai?

Nhiều Phật tử nói rằng: “Quy y Phật không quy y thiên, thần, quỷ, vật”; cho nên mình đã đi tu Phật rồi thì không thờ thần. Đây là quan điểm không đúng. Quy y là nương tựa để học lời dạy, học giáo lý, học trí tuệ. Trong tất cả mọi việc tu tập Phật Pháp, năm giới của Phật gồm: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không say sưa nghiện ngập, khiến cho mình thành tựu được chữ “đức”. Do mình biết có các vị thần hộ trì được cho mình, và các vị ấy cũng rất cần phúc báu nên mình cúng dường Tam Bảo, mình hướng tâm hồi hướng cho các vị ấy. Dù các vị có thọ thực được hay không thọ thực được theo quan điểm của riêng mỗi người chúng ta thì tâm của mình đã thuộc về phần biết ơn, bố thí thì mình được phúc lành rất nhiều.
Chúc các bạn đạt được những kết quả tốt lành trong việc thờ cúng!
Các bài nên xem:

-
aa
+
1,389 lượt xem
12/11/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Ban quản trị

  28/06/2024
  Ban Quản trị và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
  - Chủ quyền của đất nước;
  - Các vấn đề về chính trị;
  - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
  - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Ban Quản trị và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.