Thế nào là tùy duyên nói Pháp?

Trong các đạo tràng tu tập, nhiều Phật tử mới vào đạo tràng vì chưa được học hiểu nhiều về Pháp nên chưa dành nhiều thời gian để tu tập cùng đạo tràng, cùng nhóm đúng thời khóa theo quy định của đạo tràng, của CLB. Tuy nhiên, do là còn mới nên ban cán sự rất băn khoăn về cách khuyến tấn để các Phật tử hoan hỷ tu tập tinh tấn hơn.
Video trên đây là những chia sẻ của Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến về vấn đề này. Mong rằng, qua những chia sẻ của Cô, quý Phật tử và các bạn có thể hiểu hơn về tâm lý của những người Phật tử mới và phương pháp để khuyến tấn các Phật tử hoan hỷ tu tập và làm các phận sự trong đạo tràng, trong CLB. Từ đó sẽ giúp các Phật tử tiếp cận nhiều với chính Pháp và tu tập được nhiều lợi ích trong cả kiếp này và những kiếp vị lai.

Các bài nên xem:

630 lượt xem
04/12/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ