Tam Bảo có uy lực như thế nào trong việc hóa giải nạn dịch bệnh virus Corona (Covid -19)

Thời Đức Phật còn tại thế, khi thành Vesali xảy ra thiên tai và dịch nạn, Đức Phật với lòng từ bi đã hướng dẫn cách tu tập hóa giải đại nạn này và cử Ngài A-nan cùng 500 vị Tỳ-kheo đi quanh thành Vesali đọc tụng bài kinh nói lên uy lực của Tam Bảo. Thực hành theo lời dạy của Đức Phật, chư Tăng Ni cùng Phật tử chùa Ba Vàng cũng đang tu tập, đọc tụng kinh Tam Bảo để hồi hướng mong cầu hóa giải dịch bệnh Covid-19.

Thực hành theo lời Đức Phật dạy, Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng làm lợi ích chúng sinh
Thực hành theo lời Đức Phật dạy, Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng làm lợi ích chúng sinh

Vậy bài kinh Tam Bảo có năng lực như thế nào mà những người đọc tụng có được phúc lành để góp một phần hồi hướng hoá giải nạn dịch như vậy?
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài viết nên xem: 

-
aa
+
1,039 lượt xem
19/07/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ