Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Quán nhân duyên như thế nào khi chọn hội chúng tu tập

Kính thưa quý đạo hữu!
Mình học Phật mà mình không hiểu được lý nhân duyên thì mình sẽ khổ, từ sáng đi vào tối, và có những câu nói khiến cho mình thêm tội khổ lại đi vào con đường ác. Rất nhiều nhân duyên tạo nên 1 sự kiện, 1 sự việc hay 1 vấn đề nào đó, chúng ta phải thấu đáo nó thì chúng ta mới không mắc sai lầm.

Bây giờ chúng ta sẽ tư duy làm thế nào để khi nhìn nhận một sự kiện, sự việc khiến chúng ta tránh được nghiệp. Khi chúng ta tham gia một hội chúng nào đó, chúng ta xem:
Hội chúng này có nhân duyên của cực đoan hay không, vì có nhân duyên của cực đoan thì sẽ có đấu tranh.
Họ có chấp chước về 1 vấn đề gì không? Họ có thiện không?
Hội chúng của họ sống với nhau như thế nào? Pháp của họ triển khai ra sao?
Người thầy này thường dạy cái gì? Nếu như mang những lời này vào áp thì được lợi ích gì?
Lợi ích của họ mang lại cống hiến như thế nào cho thế gian, cho đạo và cho cả những người tham gia?
Pháp của họ sẽ đưa cái đích của họ đi đến đâu?
Nếu mình vào Pháp của ông thầy nào đó, mà sớm tối không lo tu tập, chỉ lo đúng, sai; họ coi nhẹ cái này, coi trọng cái kia thì mình vào đấy mình cũng khởi duyên trong đấy. Vậy nên, mình phải luôn quán nhân duyên trong hiện tại và vị lai. Nếu nhân duyên này phát tác ra thì nó ra sao?

Cho nên, khi hiểu rõ không có gì là tự nhiên sinh, tất cả đều là do nhân duyên thì mình sẽ không phiền não, không khổ sở, không chấp chước. Cái gì mất thì nhân duyên đã mất rồi, chúng ta hãy tự tại với giây phút hiện tại và tạo ra những nhân duyên mới để đi lên. Ai đã hại mình thì cũng là nhân duyên, bây giờ mình phải làm thế nào để không kết ác hại với người ta, không phiền não, không sân giận, không khởi ý ác hại với người ta. Nếu mình không nói dối, vu khống, ác hại người khác thì mình không có nhân duyên ác với người ta sau này. Có nhân duyên sinh và nhân duyên diệt, mình phải nắm chắc pháp nhân duyên này thì mình mới tiến đạo được và tự tại trong mọi hoàn cảnh, phá được chấp chước của mình.

Chúc quý đạo hữu luôn luôn tinh tấn!

Quán Nhân Duyên Như Thế Nào Khi Chọn Hội Chúng Tu Tập

Quán Nhân Duyên Như Thế Nào Khi Chọn Hội Chúng Tu Tập

Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Mời quý vị và các bạn xem thêm Quán Chiếu Nhân Duyên Của Chính Mình

293 lượt xem
22/07/2019

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục