Phước báu thù thắng phát sinh từ các phận sự | Trạch Pháp ngày 20/3/Quý Mão

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Đề mục quán giúp tăng thượng tâm, tăng thượng trí:

1. Tư duy về bổn phận công đức của mình trong các phận sự hiện tại, gồm có: Học, thực hành pháp và làm các bổn phận công đức.

2. Tư duy về lợi ích của bổn phận công đức đó đối với việc tán dương Phật, Pháp, Tăng.

3. Tư duy về lợi ích cho những người cùng mình làm bổn phận công đức đó.

4. Tư duy về lợi ích của người tán thán bổn phận công đức của mình.

5. Quán chiếu về sự trì trệ, lười biếng trong bổn phận phận sự hiện tại của mình.

6. Phát tâm tinh tấn trong các bổn phận phận sự hiện tại của mình.

-
aa
+
370 lượt xem
09/05/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ