Phật tử xa xứ nên bố trí thời gian tu tập thế nào để được lợi ích?

Trong quá trình sinh sống và làm việc ở nước ngoài, các Phật tử xa xứ vẫn cố gắng dành thời gian để tu học Phật Pháp. Tuy nhiên, do xa gia đình, các Phật tử phải tự mình lo liệu cuộc sống, cùng với đó là phải cập nhật tin tức xã hội, trau dồi kiến thức cho cuộc sống hằng ngày tại nơi xứ người. Bởi vậy, các Phật tử rất khó khăn trong việc cân đối quỹ thời gian để vừa tu tập, vừa làm các công việc ở ngoài.

Thông qua lời tâm sự của một Phật tử hiện đang sống và làm việc ở nước ngoài về khó khăn mình gặp phải trong quá trình tu tập, Cô Phạm Thị Yến đã chia sẻ, sách tấn với các Phật tử về cách sắp xếp thời gian để tu tập. Mong rằng, qua những lời chia sẻ của Cô, quý Phật tử và các bạn có thể áp dụng để sắp xếp thời gian tu tập tại gia một cách hợp lý, đạt hiệu quả và được nhiều lợi ích!
Các bài nên xem:

1,281 lượt xem
14/10/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ