Phát quảng đại tâm sám hối - Sơ đồ tu Phật tâm

Kính thưa quý đạo hữu!
Phật tử chúng ta là những người còn ở đời sống tại gia, gia duyên ràng buộc rất nhiều, cho nên rất khó có thể tránh được những sai phạm, lỗi lầm so với giới của người Phật tử tại gia. Vì thế, chúng ta thường thực hành sám hối. Tuy nhiên, nếu chỉ sám hối chung chung mà chúng ta không nhận ra lỗi lầm của mình thì lần sau chúng ta vẫn tiếp tục phạm lỗi.
Dưới đây là cách để tư duy và thực hành phát quảng đại tâm sám hối vì lợi ích cho chính mình và lợi ích cho chúng sinh:
 
1. Tư duy trước khi sám hối:
- Mình đã tạo vô số tội lỗi từ vô lượng kiếp.
- Mình đã gây đau khổ cho chúng sinh.
- Quán chiếu mình vẫn còn khổ, còn vô minh, cho nên mình vẫn còn nhiều tội lỗi.
- Mình giác ngộ rằng:
+ Gieo nhân thì trả quả, nên mình sám hối để không phải trả quả khổ.
+ Phật Pháp mới giúp mình giác ngộ, tu tập mới chuyển nghiệp.
 
2. Cách sám hối tội lỗi:
- Đảnh lễ tri ân, sám hối Phật
- Sám hối với chính bản thân mình vì nhiều đời nhiều kiếp có thể mình đã gặp Phật, Thánh, bậc thiện tri thức nhưng không nghe lời các vị ấy
- Sám hối với chúng sinh:
+ Tư duy: Tội ấy nếu người khác gieo cho mình thì mình sẽ đau khổ như thế nào.
+ Sợ hãi cái khổ mà mình đã mang đến cho chúng sinh.
+ Không muốn lặp lại tội lỗi.
+ Không muốn chúng sinh mắc phải tội đó.
- Đọc kinh để giác ngộ và chấm dứt việc ác (đọc chậm vừa phải để thâm nhập nghĩa kinh). Ví dụ: Kinh Lương Hoàng Bảo Sám.
- Tự mình có ý thức và hành động để từ bỏ tội lỗi.
- Tích cực hành thiện để chuyển hóa.
3. Phát quảng đại tâm:
- Từ việc tư duy về tội lỗi của mình, chúng ta thấy mình cũng còn nhiều lỗi, cho nên mới thấu hiểu và đồng cảm với tội lỗi của chúng sinh. Từ đó, chúng ta không chấp lỗi chúng sinh, cảm thấy thương chúng sinh, mong chúng sinh biết đến Phật Pháp, bỏ ác hành thiện.
- Từ việc giác ngộ, thấu hiểu và chuyển hóa tâm giúp mình tăng trưởng tâm từ bi, yêu thương chúng sinh.
- Chúng ta phát quảng đại tâm vì lợi ích chúng sinh mà chuyển tải Phật Pháp.
- Chúng ta đọc các bài kinh Quán Âm Quảng Trần, kinh Pháp Hoa,... để hiểu phương tiện thiện xảo của chư Phật để dẫn dắt chúng sinh vào Phật Pháp. Từ đó, chúng ta thực hành lời dạy trong kinh trong sự gia trì của chư Phật.
phát-quảng-đại-tâm
Sơ đồ tư duy - Phát quảng đại tâm sám hối

Các bài nên xem:

-
aa
+
2,944 lượt xem
21/08/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ