Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Giác ngộ để phát quảng đại tâm khi tu tập hồi hướng hóa giải nạn nghiệp Covid-19 – Sơ đồ tu Phật tâm

Vũ Hán – Trung Quốc là điểm đầu tiên phát sinh dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại (ngày 03/4/2020), trên thế giới đã ghi nhận bệnh nhân nhiễm Covid-19 với tổng số là 1.018.035 người.

>>> Chương trình tu Bát quan trai giới tại nhà hồi hướng hoá giải nạn dịch Covid-19, khô hạn hạn hán

Là người đệ tử Phật, được học hiểu nhân quả, chúng ta biết nạn dịch này không phải của riêng Trung Quốc, mà là cộng nghiệp chung của chúng sinh. Vậy, chúng ta phải tư duy như thế nào để có được tâm yêu thương và phát tâm tu tập để hồi hướng cho nạn dịch Covid-19 sớm được hóa giải?

Sơ đồ sau đây sẽ giúp quý đạo hữu hiểu hơn về điều này!

Sơ đồ tư duy - Tu tập hồi hướng hóa giải nạn nghiệp Covid- 19
Sơ đồ tư duy – Tu tập hồi hướng hóa giải nạn nghiệp Covid- 19

Các bài nên xem:

30 lượt xem
25/04/2020

Bình luận