Người "ngoại đạo" có phải người xấu không?

Câu hỏi: Đạo tràng chúng con có thành viên hợp tác kinh doanh với người ngoại đao. Đạo hữu hỏi là: Có được chia sẻ 1 số nội dung liên quan do người ngoại đạo nói để phục vụ mục đích kinh doanh không? Có chia sẻ các video về kinh doanh do người ngoại đạo dạy không? Có được góp tiền xây dựng nơi thờ phụng giáo chủ của ngoại đạo không?
Có người nói với đạo hữu là: Nếu đạo Phật coi Thiên chúa là đạo xấu, ngoài đạo Phật ra thì nước Mỹ họ tôn thờ đạo Phật và Tổng thống Triump sống và làm việc theo Thiên chúa thì ông ấy cũng xấu sao?".

Người ấy còn nói "nếu coi vậy thì đạo Phật và đạo Thiên chúa không được làm việc, không được kết hôn với nhau sao? Nếu trong 1 tập thể mà người ta kêu gọi từ thiện vậy ngoài đạo Phật ra mình không từ thiện cho đạo khác. Sau này mình có chuyện gì người ta giúp mình cũng không nhận hay sao?

Chúng con kính mong cô chỉ dạy trong trường họp này chúng con nên trả lời đạo hữu như thế nào?

Các bài nên xem:

1,392 lượt xem
24/11/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ