Các nghi thức tu tập sau khi an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến

Tổng hợp các nghi thức an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến:

https://phamthiyen.com/tong-hop-cac-nghi-thuc-an-vi-lo-huong-tuong-phatkhanh-treo-xe-giai-bua-chu-noi-tho-ta-kien

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): 

Tổng hợp các nghi thức an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến (Dành cho Phật tử dự thính chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tùy hỷ)

Tổng hợp các nghi thức an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến (Dành cho Phật tử chính thức, dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

I. Đặt Tôn Tượng Phật/Bồ Tát/Khánh Treo Trên Xe

(Bài trí tượng, khánh xong, chắp tay bạch.)

Văn Bạch

a. Dành cho Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa:

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.
Nương đức Tam Bảo, chư Tăng chùa Ba Vàng, gia đình con đã được quý Thầy tác lễ chú nguyện tôn tượng Phật/Bồ Tát/khánh treo… vào ngày… tháng… năm...
Giờ này con xin được sự gia hộ của Tam Bảo, con xin thực hành theo sự hướng dẫn của chư Tăng, Câu lạc bộ, con xin được đặt tôn tượng Phật/Bồ Tát/treo khánh lên xe ô tô của gia đình, biển số xe…
Con một lòng nhất tâm tu tập Phật Pháp, con xin chư Phật, chư Bồ Tát chứng minh và gia trì, con xin chư Hộ Pháp, chư Thần cai quản đại lộ, ủng hộ cho việc di chuyển của xe được an toàn, hanh thông, mọi người trên xe được bình an, tâm được hướng thiện, kết duyên với Phật Pháp, ai đã có duyên với Phật Pháp thì tinh tấn, ai chưa có duyên với Phật Pháp thì được phát sinh nhân duyên với Phật Pháp.
Nếu phát nguyện hàng tháng cúng dường thì bạch: Con cũng xin phát nguyện hàng tháng cúng dường Tam Bảo hồi hướng phước đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư Thần cai quản đại lộ, nguyện chư vị tăng phước bảo hộ cho gia đình con và các chúng nhân, nguyện chư vị phát tâm quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, cùng với Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần)

b. Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa:

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.
Nương đức Tam Bảo, chư Tăng chùa Ba Vàng, cúng dường lục hòa của Câu lạc bộ Cúc Vàng, gia đình con đã được quý Thầy tác lễ chú nguyện tôn tượng Phật/Bồ Tát/khánh treo… vào ngày… tháng… năm...
Giờ này con xin được sự gia hộ của Tam Bảo, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, con xin thực hành theo sự hướng dẫn của chư Tăng, Câu lạc bộ, con xin được đặt tôn tượng Phật/Bồ Tát/treo khánh lên xe ô tô của gia đình, biển số xe…
Con một lòng nhất tâm tu tập Phật Pháp, con xin chư Phật, chư Bồ Tát chứng minh và gia trì, con xin chư Hộ Pháp, chư Thần cai quản đại lộ, ủng hộ cho việc di chuyển của xe được an toàn, hanh thông, mọi người trên xe được bình an, tâm được hướng thiện, kết duyên với Phật Pháp, ai đã có duyên với Phật Pháp thì tinh tấn, ai chưa có duyên với Phật Pháp thì được phát sinh nhân duyên với Phật Pháp.
Nếu phát nguyện hàng tháng cúng dường thì bạch: Con cũng xin phát nguyện hàng tháng cúng dường Tam Bảo hồi hướng phước đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư Thần cai quản đại lộ, nguyện chư vị tăng phước bảo hộ cho gia đình con và các chúng nhân, nguyện chư vị phát tâm quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, cùng với Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần)

II. Bỏ Bùa Chú, Bát Hương, Đồ Thờ…

Sau khi tham gia xong khóa lễ an vị lô hương, tượng Phật/khánh treo xe, giải bùa chú nơi thờ tà kiến trực tuyến, thì cho các đồ cần xả (đã được quý Thầy tác lễ xả) vào túi bóng đen hoặc quấn/bọc lại cho kín, rồi bỏ theo xe/đống rác (như đập phá nhà cũ để xây nhà mới. Các tường gạch… của nhà cũ trở thành phế thải)

Lý do cho vào túi đen hoặc cần quấn/bọc kín: để tâm lý người gom rác được an ổn.

III. Tu Tập Sau Khi An Vị Lô Hương, Tượng Phật/Khánh Treo Xe, Giải Bùa Chú Nơi Thờ Tà Kiến

- Trường hợp đang tu bài 8 thì tiếp tục tu bài 8 hoặc các chương trình đã phát nguyện/chương trình phát động của chùa/Câu lạc bộ thì tiếp tục tu chương trình đó.

- Trường hợp đang không tu theo chương trình nào, thì tu theo Nghi thức tu tập cầu an từ 7 đến 10 ngày.
Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-cau-an/

32,327 lượt xem
20/11/2021

Bình luận (2)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Đinh Thị Thu

  11/01/2023

  Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân ân đức trên Sư Phụ cùng đại Tăng Ni và Cô chủ nhiệm đã chỉ dạy cho hàng Phật tử chúng con tu tập đúng chính Pháp ạ.

 2. L
  L

  Lại Thị Xuân Phúc

  10/08/2022

  Chúng con xin thành kính tri ân Sư Phụ cùng chư Tăng, tri ân Cô chủ nhiệm ạ.