Năng lực của tâm hòa hợp khi làm lợi ích chúng sinh

“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”
Từ xưa đến nay, tinh thần đoàn kết, hòa hợp luôn được đề cao. Với đất nước, tinh thần đoàn kết đã giúp chúng ta chống giặc ngoại xâm, chống “giặc” covid... Bởi vậy, đoàn kết mang lại sức mạnh không hề nhỏ, không chỉ lợi ích cho đất nước mà lợi ích cho cả thế giới, thậm chí là cả vũ trụ này.
Trong tu tập cũng vậy, tinh thần đoàn kết hay còn gọi là tâm hòa hợp sẽ mang lại những lợi ích vô cùng lớn - lợi ích thù thắng cho cả nhân và phi nhân. Vậy lợi ích đó lớn như thế nào? Và làm thế nào để có tâm hòa hợp khi tu tập trong đạo tràng, trong CLB?
Video trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán về vấn đề này.
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Các bài nên xem:

-
aa
+
866 lượt xem
15/11/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ