Năm Hạng Người Sống Ở Rừng


Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo: “Tỳ Kheo các ông! Đã có thể an trụ trong giới rồi, phải biết kiềm chế ngũ căn chẳng để buông lung theo ngũ dục”. Ngũ dục không phải là tội lỗi nhưng là chướng đạo tu hành; tuy nó đem đến niềm vui nhưng là niềm vui tạm thời, ngắn ngủi, không bền vững. Khi ta khởi tâm đắm nhiễm vào nó, bị nó trói buộc thì ta bị khổ đau. Do vậy, trong năm hạng người sống ở rừng, Đức Phật tán thán hạng sống ở rừng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ.
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Bài kinh: Năm Hạng Người Sống Ở Rừng được trích trong ĐTKVN, Tăng Chi Bộ II, chương 5, phẩm Rừng, phần Rừng

Xem Thêm: Chuyển Pháp Luân | Còn Ham Thích Còn Trong Luân Hồi | Trạch Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

-
aa
+
431 lượt xem
06/11/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Ban quản trị

  28/06/2024
  Ban Quản trị và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
  - Chủ quyền của đất nước;
  - Các vấn đề về chính trị;
  - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
  - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Ban Quản trị và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.