Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Mọi sự đều do nhân duyên

Kính thưa quý đạo hữu!
Trong nhà Phật, không có bất cứ cái gì là tự nhiên sinh cả, mà do nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên mới có thể cấu thành một sự vật, sự việc.

Ví dụ chùa Ba Vàng không thể tự nhiên sinh, mà đó là do nhân duyên tu tập của Thầy từ nhiều kiếp trước, nhân duyên của chúng ta đối với Pháp, nhân duyên của chúng ta đối với Thầy, nhân duyên của những người cúng tiền để xây chùa, nhân duyên của những người công nhân về chùa làm,… vô số nhân duyên mới tạo nên một sự việc này.

Nhân Duyên Gì Có Chùa To Phật Lớn

Có những người nói rằng: “Đi tu hành mà có chùa to, Phật lớn là sai”. Bây giờ xét nhân duyên, nếu trên đỉnh đồi này mà làm nhà tranh, vách nứa thì 2-3 tháng phải làm lại một lần. Bởi vậy, nhân duyên vì thời tiết nên phải xây kiên cố; nhân duyên của hội chúng đông đảo nghe pháp nên chùa phải to; nhân duyên của đại chúng cúng dường thì phải có quạt mát và ánh sáng khi mình nghe Pháp cho thân được an ổn; nhân duyên của những người bạn sẽ được chúng ta khuyến hóa để họ lên chùa;… Tất cả đều là do nhân duyên của các Phật tử chúng ta nên mới có ngôi chùa này, gọi là trùng trùng duyên khởi.

Thầy Thích Trúc Thái Minh tai ngôi chùa cũ
Thầy Thích Trúc Thái Minh tại ngôi chùa cũ
Hàng ngàn Phật tử về chùa Ba Vàng nhận giới Bát quan trai và nghe Pháp ngày mùng 8 năm Kỷ Hợi
Hàng ngàn Phật tử về chùa Ba Vàng nhận giới Bát quan trai và nghe Pháp ngày mùng 8 năm Kỷ Hợi

Chúng ta không thể lấy 1 ý kiến của chúng ta là do Thầy tham danh nên mới có chùa to được. Cái đó là nằm ngoài nhân duyên. Ví dụ, bây giờ tôi có nhân duyên tham danh thì có làm Tổng bí thư được không? Nếu tôi không có nhân duyên với tất cả đất nước này, không có nhân duyên kinh tế, không có nhân duyên giáo dục tất cả,… không có nhiều nhân duyên thì làm sao tôi làm Tổng bí thư được?

Vì vậy, khi chúng ta chưa thấu suốt hết các nhân duyên thì chúng ta đừng vội phát ngôn. Chúng ta chỉ thấy rằng đây là thiện thì chúng ta làm theo thôi, để chúng ta không phải mắc sai lầm.

148 lượt xem
24/05/2019

Bình luận