Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Lợi ích của người ốm nhận được khi tu tập trong đạo tràng?

Tu tập trong đạo tràng là duyên phước thù thắng. Vậy trong đạo tràng có người ốm đau nên giúp đỡ và tu tập thế nào để chính mình và mọi người đều được lợi ích?

Mỗi một người đều có vợ chồng, anh em, con cái, gia đình, họ hàng, làng mạc và đều bị chịu chi phối của sinh, già, bệnh, chết. Chúng ta lập một tổ Phật tử đạo tràng, chúng ta tu tập để tương trợ lẫn nhau. Khi nhà có công việc này hay công việc kia, chúng ta sống có tình, có nghĩa đối với nhau. Thế cho nên, khi xây dựng trong một tổ Phật tử rồi thì chúng ta có những việc cần giúp đỡ lẫn nhau. Khi một gia đình có người ốm thì chúng ta cùng đến tụng kinh và chúng ta sẽ phân công nhau ra. Ví dụ như là năm người một nhóm, bảy người một nhóm, mười người một nhóm; có việc gì thì trong nhóm đó sẽ trợ giúp cho nhau. Rồi sau những việc gì lớn hơn thì mới đến đạo tràng.

Nếu rỗi thì cả đạo tràng cùng xúm vào trợ giúp thì chúng ta đều có phúc báo. Giúp người thì mình sẽ được người giúp, giúp người thì mình sẽ tiêu trừ được các nghiệp bệnh và nhà mình sẽ ít chướng ngại hơn để cho chúng ta sống cuộc đời được hạnh phúc hơn, được dễ dàng vượt qua các khó khăn hơn. Chúng ta là người tu tập Phật Pháp không đặt chữ tiền lên trên. Mà chúng ta giúp nhau bằng công thôi.

Quý vị và các bạn có thể nghe và tải bản MP3 tại đây

298 lượt xem
26/10/2019

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục