Nghi Thức Nghe Pháp Ngồi Thiền Sám Hối Lễ Ngũ Bách Danh

Xem thêm (ấn vào tên bài): Tổng hợp nghi thức tu tập sám hối lễ Ngũ Bách Danh

I. Video (ấn vào tên bài): Cô Phạm Thị Yến chia sẻ cách hướng tâm khi lễ Ngũ Bách Danh

II. Video (ấn vào tên bài): Cô Phạm Thị Yến chia sẻ hướng tâm tinh tấn Bồ Đề khi lễ Ngũ Bách Danh

III. Video (ấn vào tên bài): Chuyện con cá dùng nguyện lực cứu đồng loại

Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:

1. Tư duy, quán sát để biết rõ các loài đều yêu thương mạng sống của mình và yêu thương quyến thuộc của mình.
2. Quán sát để thấy rằng mình cũng muốn bảo vệ quyến thuộc của mình và chúng sinh cũng đều muốn bảo vệ quyến thuộc của họ không khác nhau.
3. Hãy quán sát những cái đau của chúng sinh do mình đã giết sống chúng bằng các hình thức mà mình đã làm.
4. Phát nguyện hiện tại tinh tấn thực hành các pháp lục hòa để tăng trưởng tâm từ bi cầu vô thượng đạo, lấy đó là chân thật sám hối nghiệp sát sinh với các chúng sinh.

IV. Video (ấn vào tên bài): Nhân quả vây bắt cá

Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:

1. Quán sát bệnh tật của mình đã trải qua, từ đó tư duy về những việc ác mình có thể làm đối với chúng sinh.
2. Quán sát các bệnh tật trong hiện tại, từ đó tư duy những hành vi ác của mình đối với chúng sinh.
3. Tha thiết chân thật sám hối các tội lỗi đó.
4. Phát nguyện tinh tấn thực hành lục hòa để đoạn trừ các ác nghiệp sát sinh của chúng ta.
5. Hướng tâm tri ân Phật, tri ân Tam Bảo, Sư Phụ, chư Tăng cùng các bậc ngoại hộ thiện tri thức đã trợ giúp cho mình để mình được giác ngộ, tu tập sám hối để chuyển nghiệp và dứt trừ các việc ác, quả báo ác của mình đời này và vô lượng kiếp về sau.

-
aa
+
42,940 lượt xem
04/07/2022

Bình luận (18)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nhung Phạm

  26/03/2024
  Con xin thành kính tri ân cô CN đã chia sẻ các bài pháp ạ
 2. T
  T

  Tịnh Khiết

  26/03/2024
  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng chùa Ba Vàng và Cô Chủ Nhiệm CLB Cúc Vàng đã chỉ dạy cho chúng con biết bỏ ác làm lành, sám hối những tội đã gây, nguyện từ bỏ những việc ác không tạo nữa, học và thực hành tâm từ bi để được an lành hạnh phúc trong hiện tại và các kiếp về sau. Con xin thành kính tri ân. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
 3. N
  N

  Ngân

  24/03/2024
  Hoan hỷ quá ạ.
 4. T
  T

  Thi Minh Tam Nguyen

  15/03/2024
  Con xin tri ân công đức của cô CN ạ
 5. H
  H

  Hoàng Thị Lý

  07/03/2024
  Em xin tri ân công đức của Cô Chủ Nhiệm ạ!