Link video và đề mục quán năm thứ hai tu kỷ niệm ngày Thái Tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) xuất gia

Xem nghi thức tu kỷ niệm ngày Thái Tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) xuất gia tại link: Nghi thức tu kỷ niệm ngày Thái Tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) xuất gia

I. Ngày 2: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Pháp thoại “Hạnh phúc xuất gia”

II. Ngày 3: Ngồi thiền

Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
1. Tư duy về sự khổ khi bị ràng buộc trong cuộc sống về vợ chồng, con cái.
2. Mục đích kiếm tìm sự ràng buộc này là gì? Chủ ý kiếm tìm hay do không biết có con đường giải thoát nên mới kiếm tìm?
3. Quán sự khổ về ràng buộc của vợ chồng con cái của mọi người mọi loài xung quanh.
4. Quán chiếu sự thảnh thơi của đời sống người xuất gia trong kiếp hiện tại và an lạc trong kiếp vị lai.
5. Nếu có sự lựa chọn thì sẽ lựa chọn ràng buộc hay xuất gia?

III. Ngày 5: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Xuất gia là điều khó làm

IV: Ngày 6: Ngồi thiền

Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
1. Quán chiếu: Nếu bây giờ tài sản của mình mất hết thì sao?
2. Quán chiếu: Vợ, chồng, người yêu đi với người khác thì sao?
3. Quán chiếu: Nếu mình từ bỏ, rời xa gia đình 1 tháng, 6 tháng, 1 năm không gặp, không được hưởng thụ cuộc sống gia đình, mong cầu tự thân về dục lạc; rồi 3 năm, 5 năm rời xa quyến thuộc, không đến chỗ vui chơi, ồn ào thì sao?
4. Tán thán sự từ bỏ của Đức Phật, Sư Phụ và chư Tăng, hướng nguyện mình có được sự dũng mãnh khi xuất gia.

V. Ngày 7: Nghe Pháp và ngồi thiền

Video (ấn vào tên bài): Phát động tuần lễ tu thiền – niệm ân đức xuất gia của Thái Tử Tất Đạt Đa
Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí: Quán niệm ân đức xuất gia của Thái Tử Tất Đạt Đa xuất gia.

12,436 lượt xem
18/02/2023

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Đồng Thị Diên

    22/02/2023

    Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính tri ân công đức Tam Bảo, con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng Ni và Cô chủ nhiệm CLB ạ.