Làm thế nào để thuyết phục gia đình cho đi xuất gia?

Câu hỏi: Sau khi nghe Cô chia sẻ về vấn đề xuất gia, con có một thắc mắc trong đầu, những người có chí nguyện xuất gia thì họ sẽ đối diện với cha mẹ như thế nào để xin phép được đi. Bởi vì con thấy là nó không đơn giản, mình sẽ đối diện với cha mẹ như thế nào để khi mình đi xuất gia mình thành tựu?
Các bài nên xem: 

Công đức của việc cho người đi xuất gia
Làm thế nào để kiên định lý tưởng xuất gia?
Xuất gia có phải là bất hiếu với cha mẹ không?
Thế nào là xuất gia? Muốn trở thành người xuất gia cần yếu tố gì?

422 lượt xem
19/07/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ