Bài hát: Kính mừng ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo

Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Phối khí: Phạm Hồng Sơn

Thể hiện: Phật tử chùa Ba Vàng



Lời bài hát:

Hôm nay kỉ niệm ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo
Chúng con dâng hoa kính mừng
Chúng con vui ca kính mừng
Mừng cho con
Mừng cho chúng sinh được ân cứu độ
Ngày chưa có Phật chúng sinh mờ tối
Ngày chưa có Phật chúng sinh mê lầm
Mê vì tham, mê vì sân, mê vì si, mê vì đi tìm hạnh phúc ở nơi thần quyền.
Hôm nay kỉ niệm ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo
Lòng con, lòng chúng sinh mừng vui, biết dùng trí tuệ soi sáng tâm mình
Phải bỏ tham đi, phải bỏ sân đi, hạnh phúc ngay chính nơi tâm mình
Phải biết giữ gìn thân, khẩu, ý thanh tịnh.

1. Không sát sinh
2. Không trộm cắp
3. Không tà dâm
4. Không nói dối
5. Không say xưa, nghiện ngập

Hôm nay mùng 8 tháng 12,
kỉ niệm ngày hơn 2000 năm về trước Đức Phật Thích Ca thành đạo
Chúng con dâng hoa kính mừng
Chúng con hát ca kính mừng
Hôm nay kỉ niệm ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo
Chúng con dâng hoa kính mừng
Chúng con hát ca kính mừng
Đấng đại giác ngộ, Cha lành của muôn loài chúng sinh.

Link khuông nhạc: https://drive.google.com/file/d/1LCFSLIWQxZsqx801vUYpySluV0hBGsdo/view?usp=drive_link

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:
-
aa
+
2,229 lượt xem
22/12/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ