Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện thế nào để được lợi ích nhất?

Câu hỏi về về Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện

Con kính bạch Cô! Con xin Cô chỉ dạy giúp con 1 việc như sau ạ!
Vợ con khoảng 1 tháng nữa sẽ sinh. Trong Kinh Địa Tạng Bồ tát Bổn Nguyện có nói: Đứa trẻ sinh ra trong tuần đầu tiên được gia đình tụng kinh Địa Tạng, tác phước cúng dường thì dễ nuôi, hưởng an vui sau này. Con xin Cô chỉ dạy cho con bài bạch và tụng kinh để con thực hành được đúng Pháp ạ.
Con cũng xin hỏi Cô là vợ chồng con đăng ký sinh ở bệnh viện phụ sản Trung ương xa nhà, có khi phải nằm viện cả tuần mới được về, mà chỉ có con tu tập thì con nên làm như thế nào để được lợi ích ạ?
Con cũng xin Cô chỉ dạy thêm giúp con khái niệm:
– Trong 1 biến?
– Trong muôn biến?
Con xin tri ân công Đức chỉ dạy của Cô!

Trả lời về việc tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Cô chào em!
Tu tập Phật Pháp gồm ba bước: Văn – Tư – Tu. Văn là nghe, đọc; Tư là tư duy để hiểu những điều đã nghe, đọc, tư duy áp dụng vào hoàn cảnh hiện tại của mình, thực hành theo được những gì. Tu là thực hành những điều đã nghe, đọc và tư duy. Khi thực hành được đầy đủ ba bước như vậy thì sẽ có được kết quả. Việc tụng kinh Địa Tạng cũng như vậy! Em nên tụng kinh phần nào thì nghe giảng theo phần đó để hiểu, rồi áp dụng vào thực tế theo hoàn cảnh của gia đình.

Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện

Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện

Cách thực hành trì tụng kinh Địa Tạng được lợi ích

Kinh Địa Tạng dạy chúng ta có lòng tin về nhân quả nghiệp báo; dạy chúng ta báo hiếu cha mẹ tổ tiên; dạy cho chúng ta thực hành hạnh hiếu; dạy chúng ta biết có các vị chư Thiên, quỷ thần hộ trì nếu chúng ta tu hành theo chính Pháp của Phật; dạy chúng ta đại nguyện tu hành cầu vô Thượng Bồ Đề, lợi ích chúng sinh,… Vậy nên, muốn đọc tụng và thực hành theo lời Phật dạy trong kinh Địa Tạng có kết quả thì chúng ta phải thực hành lời Phật dạy trong các duyên như trên để hồi hướng cho các việc hiện tại của mình. Như vậy là có kết quả hiện tại được an lành, vị lai được giải thoát em nhé!

Nếu người nào thực hành đầy đủ Văn – Tư – Tu thì có thể là chỉ thực hành một biến, nhưng nếu người nào tụng muôn biến mà chưa thực hành lời Phật dạy trong kinh thì còn phải tu cho tới bao giờ thực hành được thì mới có kết quả.

Em tụng kinh và phát nguyện thực hành báo hiếu cha mẹ, tổ tiên; thực hành phát nguyện trì giới, nghe Pháp, cúng dường hộ trì Tam Bảo và thỉnh chư Thiên, chư Thần hộ trì, mang công đức đó hồi hướng cho hai mẹ con bé trước khi sinh bé và sau khi sinh. Bao giờ về nhà cũng làm như vậy. Tụng kinh theo hoàn cảnh, không nhất thiết là bao nhiêu lần, quan trọng là hiểu và thực hành theo lời dạy trong kinh em nhé!

Các bài nên xem: 

4.929 lượt xem
23/09/2019

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục