Kiêng cho nước, cho lửa đầu năm có tránh được xui xẻo?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

28 lượt xem
08/01/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ