Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết (bài 8) – Quyển 1 (Dành cho Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Quý vị và các bạn tùy duyên in và tải bản PDF tại đây: Chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết (bài 8) – Quyển 1 (Dành cho Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)
Nếu muốn tu tập qua mạng thì tu theo chương trình dưới đây:

LỜI NÓI ĐẦU
Kính thưa quý Phật tử và các bạn!
Đức Phật dạy nhân quả, nếu chúng ta tạo các nghiệp ác thì phải thọ chịu quả khổ, nếu chúng ta tạo các nghiệp thiện thì được hưởng hạnh phúc. Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho Phật tử và nhân dân tu tập theo nhân quả để chuyển hóa được các nghiệp khổ.
Chương trình tu tập có 4 phần: Phần A. Hướng Dẫn; Phần B. Nghi Thức Tu Tập 49 Ngày Lần 1; Phần C. Nghi Thức Tu Tập 49 Ngày Lần 2; Phần D. Nghi Thức Tu Tập 49 Ngày Lần 3.
Khi gia đình có duyên sự gì, thì gia đình tu tập, hồi hướng công đức vào đúng việc đó, theo tâm mong cầu của gia đình (mong cầu hướng thiện).
Trong khi tu tập, mà gia đình có phát sinh duyên sự mới, thì quý Phật tử lại hồi hướng cho cả việc mới phát sinh.
Quý Phật tử và các bạn đọc kỹ phần hướng dẫn để hiểu trước khi thực hành.

PHẦN A: HƯỚNG DẪN

1. Cách thức tu tập

Thời gian:
Mỗi lần gia đình có duyên sự (nghiệp nặng) thì quý Phật tử tu bài số 8 theo các chương trình quyển 1, 2, 3, 4, 5. Quý Phật tử cũng có thể phát nguyện tu thời gian ngắn, mỗi lần phát nguyện tu theo 1 quyển nhỏ (Thượng, Trung, Hạ), lần sau phát nguyện tu tập thì tu quyển tiếp theo.
Ví dụ: Lần 1 tu theo quyển Thượng. Lần 2 tu theo quyển Trung. Lần 3 tu theo quyển Hạ.
Thời gian tu tập trong ngày: Tùy duyên sắp xếp phù hợp với công việc của gia đình, nếu một ngày tu tập được hai thời, thì lợi ích hơn. Nếu ngày nào tu được hai thời, thì vẫn tu theo chương trình của ngày đó.

2. Khấn xin nghỉ tu tại nhà

Nếu ngày nào quý Phật tử bận công việc phải đi xa nhà không tu tập được, thì quý Phật tử bạch lễ xin nghỉ tu tại nhà, khi xong việc thì công phu tiếp, theo văn khấn sau:

Văn Khấn

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là: …… Pháp danh: …… Hiện đang ở tại: …… Hôm nay là ngày…… tháng…… năm…… Theo chương trình con đang tu tập trong 49 ngày, để chuyển nghiệp cho gia đình, nhưng hôm nay con với lý do: …… con xin nghỉ đến ngày…… tháng…… năm…… con xin tiếp tục tu. Đây là lời chân thật của con, con xin chư Phật chứng minh cho con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

3. Sắm lễ cúng

Ngày đầu tiên của mỗi lần tu 49 ngày và ngày cuối cùng khi tu tập xong mỗi lần 49 ngày, cúng lễ bằng mâm cơm chay và hoa, quả. Các ngày tiếp theo, từ ngày thứ hai cho đến ngày 48, mỗi ngày đều dâng lễ cúng, trước mỗi bát hương, sắp lễ một bát cơm trắng và một cốc nước chè (nếu không có thì cúng bằng nước trắng), hoa quả tùy duyên (có hoặc không có đều được).
– Hướng dẫn cách sắp lễ:
Cơm chay gồm các đồ thức ăn từ rau củ quả (không có thịt của chúng sinh) và 1 cốc sữa tươi (các đồ lễ, sau khi lễ xong thì thọ thực).
Gia đình nào có bàn thờ Phật, thì sắp hoa quả và một bát cơm, một cốc nước để dâng cúng Phật.
Đặt mâm cơm cúng lên bàn thờ gia tiên.
Gia đình nếu có bàn thờ Phật, thì hành lễ phía trước dưới bàn thờ Phật, nếu gia đình nào chưa có bàn thờ Phật, thì hành lễ phía trước dưới bàn thờ gia tiên.
Trường hợp trong gia đình hoặc nơi ở hiện tại của quý Phật tử chưa thờ tự, quý Phật tử có thể sắp xếp một cái bàn trống, hoặc trên bàn làm việc để gọn gàng. Sau đó, quý Phật tử có thể thực hiện tất cả các nghi lễ ở đó, có thể cắm hương bằng cốc gạo hoặc nếu trường hợp không được cắm hương, thì không cắm hương, thành tâm làm lễ cũng được (vì hoàn cảnh không cho phép vẫn đảm bảo yếu tố thành tâm). Nếu do hoàn cảnh nào đó, mà không làm được mâm cơm chay, thì có thể cúng bằng một bát cơm và một cốc nước.
Lưu ý: Khi làm lễ không kiêng kỵ ngày, giờ, tháng, năm và tuổi. Do gia đình bố trí công việc mà sắp xếp thời gian phù hợp để làm lễ.

Mâm cơm chay (ảnh minh họa)

Mâm cơm chay (ảnh minh họa)

4. Các vong linh khấn mời khi tu tập

Nếu thỉnh mời vong linh nào thì khấn đúng vong linh đó:
Vong linh gia tiên tiền tổ nội, ngoại (họ: Trần, Lê)……..
Vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình chúng con tại……..
Vong linh thai nhi (nếu có)……
Vong linh oan gia trái chủ, theo nghiệp báo oán tác động vào gia đình, trên việc (phát triển kinh tế, công danh sự nghiệp, hạnh phúc gia đình, tính tình,)……… Thông qua các hiện tượng, ví dụ: Con hư qua hiện tượng mải chơi bỏ học….; công danh: Các duyên cản trở người (tên)… không đồng ý…………
Lưu Ý: Khi tu theo chương trình số 8 mà phát sinh muốn cầu siêu cho vong linh gia tiên, vong linh thai nhi thì vẫn tiếp tục tu theo chương trình này, khi khấn thì bạch thêm vong linh.

5. Cúng dường Tam Bảo

Cúng dường Tam Bảo: Dâng cúng vào chùa bằng tiền hoặc vật phẩm để tôn tạo chùa, để nuôi dưỡng chư Tăng cùng Phật tử tu tập làm việc công quả và các việc từ thiện phúc lợi xã hội.
Tùy tâm cúng dường Tam Bảo, hồi hướng công đức cứu độ các vong linh (cầu siêu) và hồi hướng phúc cứu độ đó đến cho gia đình để hoá giải nghiệp chướng theo mong cầu.
Bạch lễ cúng dường vào buổi tu tập đầu tiên, hồi hướng công đức đến cho các vong linh theo từng mục, ví dụ: Cúng dường Tam Bảo là: 0 đồng, hồi hướng công đức cho gia tiên bên nội họ Trần; cúng dường Tam Bảo: 1 đồng, hồi hướng công đức cho….

6. Nghe Pháp

Nếu quý Phật tử nào tu đủ 3 lần 49 ngày của chương trình này, các lần sau muốn tu tập tiếp thì vào các ngày nghe Pháp sẽ tùy ý nghe bài giảng chưa nghe trong cùng kênh, những ngày tụng kinh thì giữ nguyên.

Trong khi tu tập và sau khi đã tu tập xong 3 lần 49 ngày, các Phật tử tinh tấn nghe Pháp thêm vào thời gian tùy duyên trong ngày để giác ngộ chuyển hóa nghiệp. Các trang nghe Pháp thêm:
I. Facebook:
1. Chùa Ba Vàng
facebook.com/chuabavang.com.vn
2. Thầy Thích Trúc Thái Minh
facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
3. Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan

II. Youtube
1. Chùa Ba Vàng
youtube.com/chuabavangqn/?sub_confirmation=1
2. Thầy Thích Trúc Thái Minh
youtube.com/thaythichtructhaiminh/?sub_confirmation=1
3. Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
youtube.com/phamthiyentamchieuhoanquan/?sub_confirmation=1

(Quý Phật tử ấn vào tên phần tu tập để vào bài tu tập)

PHẦN B. Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 (Quyển Thượng)

PHẦN C. Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 (Quyển Trung)

PHẦN D. Nghi thức tu tập 49 ngày lần 3 (Quyển Hạ)

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về chùa, thì quý Phật tử khi cúng lễ xong, gom cất phần tịnh tài (tiền), để gửi ngay hoặc sau khoảng mấy tháng thì gửi.

Chùa Ba Vàng và Thầy Thích Trúc Thái Minh không dùng bất kỳ một tài khoản ngân hàng nào khác. Nếu quý Phật tử muốn cúng dường, công đức về chùa Ba Vàng thì chỉ chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất sau đây.

Quý Phật tử kiểm tra thông tin cung cấp tài khoản tại trang chùa Ba Vàng ở đường link sau:
chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang/
Lưu ý: Nếu như sách nào có in số tài khoản mà không in đường link, mong quý Phật tử xem xét và kiểm tra lại.

TÀI KHOẢN CHÙA BA VÀNG

Số tài khoản: 0141005656888.
Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng.
Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh.
Mã SWIFT (mã số khi chuyển khoản quốc tế): BFTV VNVX014.

Khi gửi xong thì nhắn tin vào số điện thoại hoặc nhắn tin qua zalo để thầy biết: 0981392858 (Sư thầy Thích Trúc Bảo Việt).

Nội dung tin nhắn
Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày… /…/… con vừa gửi vào tài khoản của nhà chùa số tiền là… để hồi hướng cho các vong linh… Con xin gửi danh sách để sư Thầy thỉnh vong linh ạ. Con cũng xin sư Thầy chứng minh và hồi hướng cho cả gia đình con luôn được sự gia hộ của chư Phật, hiện tại được… Con xin thành kính tri ân Thầy ạ! Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Khi gửi tiền thì khấn
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỷ ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày… tháng… năm… con đi gửi tiền cúng dường Tam Bảo mà con đã bạch về chùa Ba Vàng, theo số tài khoản…. con xin hồi hướng công đức phúc báo này, cho các vong linh (gia tiên, thai nhi, oan gia trái chủ…)…. được về chùa Ba Vàng nghe học Phật Pháp sớm được siêu thoát, từ nay tới vô lượng kiếp về sau con cùng với các vong linh được tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật, trong hiện tại con xin hồi hướng cho cha mẹ… được… hồi hướng cho con được (công việc… đọc ý mình ra)……….
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

LIÊN HỆ

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với:
Phật tử: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
– Ban Liên Lạc của CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa: 0984243810
– Nhắn tin vào facebook:
Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
– Đăng lên nhóm facebook:
Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
– Email: phamthiyen.tchq1970@gmail.com

——————-HẾT——————-

Các bài nên xem thêm:

141.397 lượt xem
10/06/2021

Bình luận (17)

 1. M
  M

  04/01/2019

  Nam Mo A Di Đa Phat.con kinh mong su thay cho con loi khuyen,con bi benh,Noi Me Đay ngua toan than,con da uong rat nhieu thuoc bac nhung kg khoi,con xin su thay cho con cach chua benh va thinh oan gia trai chu a.A Di Đa Phat

  1. T
   T

   Trần Thu Hương

   31/07/2021

   Anh chị tu tập, cúng dường và hát 4 bài hát sau mỗi lần tu tập và hồi hướng cho Vl OGTC đang báo trên thân bệnh ….

 2. T
  T

  Tính

  01/12/2018

  Nam mô bổn sư thích ca mâu ni!
  Kính thưa thầy thích trúc thai minh
  Và cô phạm thị yến : con là nguyễn văn tính quê bắc ninh! Sau khi nghe clip của cô và cách hướng dẫn thỉnh oan gia trái chủ !để tu tập vừa dừng nghiệp ! Con thấy rất hữu ích và con muốn thỉnh oan gia trái chủ để biết nhân duyên và nghiệp quả của mình đã gây ! Nhưng hiện tại con ở xa nên không về chùa ba vàng để thỉnh dk

  Vậy cô cho con hỏi ! Con đang ở bên Đài loan thì có thể thỉnh oan gia trái chủ của mình Được không ạ !
  Con xin tri ân công đức thầy và cô

  1. Ban Quản Trị

   02/12/2018

   Chào bạn! Ban quản trị xin gửi tới bạn số điện thoại tổng đài của pháp hội thỉnh oan gia trái chủ. Bạn gọi vào đây để được tư vấn bạn nhé: 0984243810

 3. N
  N

  Nguyễn kim mai liên

  22/11/2018

  Nam mô Phật bổn sư thích ca mâu ni
  Con thưa cô và các đạo hữu
  Con có xem video cô hướng dẫn chữa bệnh bằng phương pháp vỗ dầu hỏa, nhưng con nghe cô dặn trước khi chữa phải sám hối và thỉnh hương linh, nay con ở tp Hcm Chưa có điều kiện đến chùa vào thời điểm này ạ, nhưng con muốn thực hành phương pháp này để chữa bệnh thoái hóa cột sống cho mẹ con, vậy xin cô hướng dẫn để con sám hối và thỉnh hương linh trước khi chữa bệnh ạ, con xin tri ân công đức của cô và quý đạo hữu

  1. Ban Quản Trị

   23/11/2018

   Chào bạn, Ban Quản Trị xin trả lời bạn như sau:
   Trước khi vỗ dầu bạn làm theo hướng dẫn trong bài khấn này nhé https://phamthiyen.com/bai-bach-vo-dau/
   Để chữa bệnh thoái hóa cột sống bạn dùng một miếng bạc rồi cạo lưng cho mẹ bạn nhé.

   Tiền bạn cúng dường thì bạn gửi về tài khoản của chùa như đã nêu trong BB08 này.
   Nếu có thắc mắc gì về Pháp thỉnh Oan Gia Trái Chủ, bạn hãy gọi điện về số điện thoại 0984243810 để được tư vấn thêm nhé.

 4. đ
  đ

  đô văn quyền

  05/11/2018

  con kính bạch Cô! con là Đỗ Văn Quyền con có tâm nguyện giúp chị con là Đỗ Thị Chinh thỉnh vong linh thai nhi bị yểu khi mới được vài tuần tuổi cùng với các vong linh oan gia trái chủ của chị con,chị con cũng gọi điện đến nhà chùa r Thầy Thái Minh,clb cúc vàng cả cô Yến nữa,c con muốn hỏi quý Cô Thầy chỉ bằng lời nói cho dễ thực hiện,kính mong nhà Chùa,kính mong Cô chỉ giúp c con với ạ sdt c con ( 0386318707 ) con xin thành kính chi ân công đức của Cô ạ!

  1. Ban Quản Trị

   16/11/2018

   Chào bạn, BQT xin trả lời câu hỏi của bạn như sau. Để thỉnh vong linh thai nhi và vong linh oan gia trái chủ, thì bạn nên về chùa Ba Vàng để làm lễ.

   Nếu chị bạn về được chùa để thỉnh các vong linh thai nhi, thì tu tập theo sự hướng dẫn tại đây: https://phamthiyen.com/huong-dan-cach-lam-le-tai-nha-truoc-khi-ve-chua-ba-vang-thinh-vong-linh/

   Nếu chị bạn không về chùa được, thì bạn tu tập theo sự hướng dẫn tại: https://phamthiyen.com/huong-dan-tu-tap-cho-nguoi-o-xa/

 5. n
  n

  nguyễn thị trang

  19/09/2018

  kính bạch cô cho con hỏi. con muốn thành tâm sám hối tu tập nhưng con không có bàn thờ phật và con lấy chồng nhưng bố mẹ chồng con không tin phật pháp nên con không thể lập bàn thờ phật. vậy mong cô chỉ dạy cho con biết con phải làm như thế nào để tu tập sám hối ạ? con xin tri ân công đức cô ạ!

  1. Ban Quản Trị

   21/09/2018

   Cháu khi nghe giảng Phật Pháp, thì sẽ thấy lỗi của mình, khi đó sẽ thành tâm sám hối và tư duy ra các hành động trên lời nói và việc làm theo đúng thiện pháp. Đó là sám hối chân thật nhé. Cháu xem bài: Bài Học Về Cách Sám Hối