Bài hát: Dâng vật phẩm cúng dường lễ xuất gia

Link SoundClound:

https://soundcloud.com/phat-phap-ung-dung/hom-nay-du-le-xuat-gia-the-hien-ngoc-lan

Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Phối khí: Phạm Hồng Sơn

Thể hiện: Phật tử chùa Ba Vàng


Lời bài hát:

Hôm nay dự lễ xuất gia
Phật tử chúng con tín thành dâng y bát
tứ sự cúng dường Thích tử Đức Thế Tôn.
 
Xả trần, cắt ái, cầu Thánh đạo
xả vui dục trần, sống đời tu sĩ
bạn cùng núi rừng, trăng, mây, gió.
 
Ngày đêm chính niệm
Chiến đấu với ma quân
Chiến thắng chính mình
Chiến thắng tối thượng
Làm ruộng phước lành
Khắp chốn nhân thiên
Chúng con tín thành dâng y bát
tứ sự cúng dường Thích tử Đức Thế Tôn.
 
Nhân ngày xuất gia cầu thánh đạo
Xin trên Thầy tổ chứng tâm thành
Chúng con tín thành dâng y bát
Tứ sự cúng dường Thích tử Đức Thế Tôn.
 
Xin trên Thầy tổ chứng tâm thành
Hồi hướng phước lành cho muôn loài chúng sinh
Nguyện cho Tam Bảo mãi trường tồn
Làm chỗ quy y nương tựa cho muôn loài chúng sinh.
 
Chúng con tín thành dâng y bát
Tứ sự cúng dường Thích tử mới xuất gia
Chúng con tín thành dâng y bát
Tứ sự cúng dường Thích tử Đức Thế tôn
Chúng con tín thành…. dâng y bát
Tứ sự cúng dường xin trên Tam Bảo
Nạp thọ chứng minh.
 
Chúng con tín thành dâng y bát
Tứ sự cúng dường xin trên Tam Bảo
Nạp thọ chứng minh
Chúng con tín thành dâng y bát
Tứ sự cúng dường xin trên Tam Bảo
Nạp thọ chứng minh.
 
(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,387 lượt xem
25/10/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ