Cắt mái tóc xanh bỏ lại đời - Nương nhờ cửa Phật quyết lòng tu

Noi gương Đức Thế Tôn, noi gương Thầy tổ và Tăng đoàn, ngày 09/9/Canh Tý (tức 25/10/2020), 20 thiện nam, thiện nữ với chí tâm cầu vô thượng đạo, báo đáp tứ trọng ân và làm lợi ích quần sinh, đã được Sư Phụ cùng chư Tăng cho thế phát xuất gia. Đây là một bước ngoặt lớn của các giới tử khi được đặt bước chân đầu tiên của mình trên con đường cầu đạo giải thoát.
 
Từng nhát đao thế phát, từng búi tóc rơi xuống cũng là lúc phiền não lùi xa. Đấy là giờ phút quan trọng nhất mà một người con Phật không thể nào quên, điểm mốc mà từ nay trở đi sẽ thay đổi cả cuộc đời. Bài hát “Đời Tăng Lữ” cất lên thay lời đón chào các giới tử vào nhà như Lai với một cảm xúc giải thoát thanh cao. “Đời tăng lữ sạch không bao cái có, sống an vui không có gì bận lòng…”. Thật là một nếp sống cao quý giữa chốn trần gian đầy bụi nhơ này.
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận trong buổi lễ xuất gia:
Các giới tử đảnh lễ tri ân cha mẹ lần cuối trước khi cạo tóc xuất gia
Các giới tử dâng lời tác bạch tạ từ cha mẹ lần cuối trước khi cạo tóc xuất gia
Sư Phụ cạo tóc cho các giới tử trong ngày xuất gia
Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chấp đao cắt bỏ mái tóc phiền não cho các giới tử
Các giới tử được các Sư Ông cạo tóc nhân ngày xuất gia
Chư Tăng cạo tóc cho các giới tử trong ngày xuất gia
Sư Ông cạo tóc cho các giới tử trong ngày xuất gia
Chư Tăng cạo tóc cho các giới tử trong ngày xuất gia

Sư Ông cạo tóc cho các giới tử trong ngày xuất gia

 
Các giới tử gửi lại tóc cho cha mẹCác giới tử gửi lại tóc cho cha mẹCác giới tử gửi lại tóc cho cha mẹ
Các giới tử trao lại phần tóc cho cha mẹ
Cô Phạm Thị Yến dâng y và bình bát cho tân hình đồng trong ngày xuất gia
Cô Phạm Thị Yến cùng Phật tử trong CLB Cúc Vàng dâng y bát cúng dường cho các giới tử trong ngày xuất gia
Cô Phạm Thị Yến dâng bình bát cho Tân hình đồng
Cô Phạm Thị Yến dâng bình bát cho giới tử
Phật tử trong CLB Cúc Vàng cúng dường y và bình bát cho các Tân hình đồng
Phật tử trong CLB Cúc Vàng cúng dường y và bình bát cho các giới tử
Các giới tử nhận y và bình bát
Các giới tử nhận y bát được cúng dường
Các Tân hình đồng chụp ảnh cùng Sư Phụ và chư Tăng chùa Ba Vàng
Lễ thế phát xuất gia – chùa Ba Vàng

Các bài nên xem:

896 lượt xem
26/10/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ