Bài hát: Tán dương Thiền sư Tuệ Bích Phổ Giác

Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Phối khí: Phạm Hồng Sơn

Thể hiện: Ca sĩ Đức Lương - Minh Huyền


Lời bài hát:

Thiền sư Tuệ Bích Phổ Giác, khai sơn ngôi chùa Bảo Quang trên dãy thành đẳng.
Thiền Sư Tuệ Bích Phổ Giác
Nối tiếp dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử
Trần Nhân Tông sau 400 năm.
Ngài đã từ giã dục trần, sống đời xuất gia
Thực hành Thiền định kiến lập đạo tràng
Độ cho tứ chúng làm ruộng phước lành
Tế độ nhân Thiên.
Tuệ Bích Phổ Giác thiền sư trí tuệ cao quý, 
Phổ độ quần sinh mang lại yên bình cho vùng đông bắc
Thiền Sư Tuệ Bích Phổ Giác, khai sơn ngôi chùa Bảo Quang
Ngôi chùa Ba Vàng trên dãy Thành Đẳng
Soi chiếu trí tuệ từ bi, bác ái khắp chốn nhân gian
Nối tiếp dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử Trần Nhân Tông
Thiền Sư Tuệ Bích Phổ Giác khai sơn ngôi chùa Bảo Quang 
Ngôi chùa Ba Vàng trên dãy thành đẳng lợi lạc quần sinh
Thiền Sư Tuệ Bích Phổ Giác khai sơn ngôi chùa Bảo Quang

Ngôi chùa Ba Vàng trên dãy thành đẳng lợi lạc quần sinh

Chúng con cúi đầu kính lễ đức Tổ Sư

Chúng con cúi đầu kính lễ đức Tổ Sư

Chúng con cúi đầu kính lễ đức Tổ Sư.

Thiền sư Tuệ Bích Phổ Giác Thiền sư Tuệ Bích Phổ Giác - Bậc Tôn sư đã có công khai sáng, tạo nên ngôi già lam Bảo Quang Tự (chùa Ba Vàng)

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).
 
Các bài nên xem:
-
aa
+
2,325 lượt xem
26/09/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ