Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Học hạnh bố thí Ba La mật của Đức Phật | Trạch Pháp 03/01 (Canh Tý)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục