Học hạnh bố thí Ba La mật của Đức Phật | Trạch Pháp 03/01 (Canh Tý)

Bố thí Ba-la-mật là một trong sáu Pháp môn (lục độ) mà Đức Phật đã dạy cho Phật tử có tâm trí rộng lớn thực hành để độ mình và độ người ra khỏi biển sinh tử luân hồi. Vậy Phật tử chúng ta nên làm những việc công đức gì, với tâm như thế nào thì được gọi là bố thí Ba-la-mật? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video trên đây để hiểu rõ hơn!

Các bài nên xem:

84 lượt xem
05/12/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ