Hà Myo - Hát Xẩm: Mừng Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sản xuất âm nhạc: Thế Phương VBK - Hà Myo

Lồng điệu: Mai Tuyết Hoa, Hà Myo

Thể hiện: Hà Myo, Rapper Endy cùng vũ đoàn Homiez

---

Lời bài hát:

Của Đức Phật hoàng

Mừng đản sinh của Đức Phật hoàng

làng trên xóm dưới đì đoàng bắn pháo hoa 

Dáng thì mảnh mảnh thư sinh

chứa đầy khí chất quân binh oai hùng

Quân Nguyên gọi là quân Mông.

 

Gọi là quân Mông chứ quân Nguyên 

Gọi là quân Mông

Chinh phạt thế giới đông tây máu tràn

Quyết quay sang diệt nước Nam 

coi thường là nước nhỏ làm càn xâm lăng, ùn ùn quân tướng vạn ngàn

rùng rùng tiến bước ngút ngàn bụi bay

Nhân Tông vua ngự ở ngai vàng.

Rap:

Tinh anh từ Thánh nhân ban phước

Ngài sẽ gánh vác việc lớn ở trên vai

Dựng xây, giữ bình yên này cho cả non nước

Tiếp nối sự nghiệp quân chủ khi Người lên ngai

Khi người lên ngai

Trong mình Phật giáo ngay giữa chốn phồn hoa

Tâm đạo phi phàm tiếng lành gần xa

Khí chất quân binh oai hùng bất khuất

Tan xác kẻ địch nào đang dám lại gần ta

Ngự trên ngai vàng là Trần Nhân Tông

Điều binh khiển tướng đương đầu giặc Nguyên Mông

Coi thường là nước nhỏ nhưng ta vẫn có thể mang được

Vào trong sử sách cả một chiến thắng vẻ vang

Bỏ lại sau lưng cảnh huy hoàng

Yên tử non xanh nước suối măng

Muôn dân nô nức lục hòa tưng bừng học

Hư không lưu sử mãi danh vàng

Một lòng một dạ gìn giữ nước Nam

Da vàng máu đỏ kẻ địch khó bước qua

Non sông thịnh vượng dân chúng ấm no

Tâm kính Phật hoàng chẳng màng lắng lo.

 

Ngự ở ngai vàng Nhân Tông vua ngự ở ngai vàng 

Mắt thiền mà hơi thở nhẹ nhàng thản nhiên

Thản nhiên thấy tướng tâm tham

Lôi Nguyên kéo tướng Mông kia làm càn

Kết đoàn tâm ý toàn dân.

 

Tâm ý toàn dân

Kết đoàn tâm ý toàn dân

Diên Hồng bô lão phân trần thiệt hơn 

Nhân Tông mà diệt tận tâm tham

Nguyên Mông tan tác nước Nam thái bình

Kết đoàn tâm ý toàn dân.

 

Tâm ý toàn dân chứ

Kết đoàn tâm ý toàn dân

Diên Hồng bô lão phân trần thiệt hơn 

Nhân Tông mà diệt tận tâm tham

Nguyên Mông tan tác nước Nam thái bình 

Mừng đản sinh của Đức Phật hoàng

làng trên xóm dưới đì đoàng bắn pháo hoa

Mừng đản sinh của Đức Phật hoàng.

Mừng đản sinh của Đức Phật hoàng.

Mừng đản sinh của Đức Phật hoàng.

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:

- Hà Myo - Xẩm: Nhớ Phật hoàng xây dựng nước Việt Nam

162 lượt xem
19/12/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ