Hà Myo - Xẩm: Nhớ Phật hoàng xây dựng nước Việt Nam

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sản xuất âm nhạc: Thế Phương VBK - Hà Myo

Lồng điệu: Mai Tuyết Hoa - Hà Myo

Thể hiện: Hà Myo cùng nhóm nhạc Cúc Quỳ

---

Lời bài hát:

"Ở đời vui đạo hãy tùy duyên

Đói đến thì ăn nhọc ngủ liền

Trong nhà có báu thôi tìm kiếm

Đối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền."

 

Ai ơi nhớ đến Phật hoàng

tu tâm, xây dựng Việt Nam thái bình

giàu sang, phú quý ở tâm

cúng dường mà bố thí âm thầm ngày đêm.

 

Áo quần rách rưới nghèo hèn

là tâm trộm cắp nhiều phen hại người.

Mỏ vàng gốc ở thiện tâm

hãy thôi tìm kiếm nhọc thân mà hại đời.

 

Nhân Tông nhắn nhủ vài lời

toàn dân Đất Việt vui chơi an nhàn.

 

Ai ơi nhớ đến Phật hoàng

tu tâm, xây dựng Việt Nam thái bình.

 

Ai ơi nhớ đến Phật hoàng

Tu tâm, xây dựng Việt Nam thái bình.

giàu sang, phú quý ở tâm

cúng dường mà bố thí âm thầm ngày đêm.

 

Áo quần rách rưới nghèo hèn

là tâm trộm cắp nhiều phen hại người.

Mỏ vàng gốc ở thiện tâm

hãy thôi tìm kiếm nhọc thân mà hại đời.

 

Nhân Tông nhắn nhủ vài lời

toàn dân Đại Việt vui chơi an nhàn.

 

Ai ơi nhớ đến Phật hoàng

Tu tâm, xây dựng Việt Nam thái bình.

Ai ơi nhớ đến Phật hoàng

Tu tâm, xây dựng Việt Nam thái bình.

 

"Ở đời vui đạo thảy tùy duyên

Đói đến thì ăn nhọc ngủ liền

Trong nhà có báu thôi tìm kiếm

Đối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền."

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

82 lượt xem
19/12/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ