Hà Myo - Xẩm: Nhớ Phật hoàng xây dựng nước Việt Nam

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sản xuất âm nhạc: Thế Phương VBK - Hà Myo

Lồng điệu: Mai Tuyết Hoa - Hà Myo

Thể hiện: Hà Myo cùng nhóm nhạc Cúc Quỳ

---

Lời bài hát:

"Ở đời vui đạo hãy tùy duyên

Đói đến thì ăn nhọc ngủ liền

Trong nhà có báu thôi tìm kiếm

Đối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền."

 

Ai ơi nhớ đến Phật hoàng

tu tâm, xây dựng Việt Nam thái bình

giàu sang, phú quý ở tâm

cúng dường mà bố thí âm thầm ngày đêm.

 

Áo quần rách rưới nghèo hèn

là tâm trộm cắp nhiều phen hại người.

Mỏ vàng gốc ở thiện tâm

hãy thôi tìm kiếm nhọc thân mà hại đời.

 

Nhân Tông nhắn nhủ vài lời

toàn dân Đất Việt vui chơi an nhàn.

 

Ai ơi nhớ đến Phật hoàng

tu tâm, xây dựng Việt Nam thái bình.

 

Ai ơi nhớ đến Phật hoàng

Tu tâm, xây dựng Việt Nam thái bình.

giàu sang, phú quý ở tâm

cúng dường mà bố thí âm thầm ngày đêm.

 

Áo quần rách rưới nghèo hèn

là tâm trộm cắp nhiều phen hại người.

Mỏ vàng gốc ở thiện tâm

hãy thôi tìm kiếm nhọc thân mà hại đời.

 

Nhân Tông nhắn nhủ vài lời

toàn dân Đại Việt vui chơi an nhàn.

 

Ai ơi nhớ đến Phật hoàng

Tu tâm, xây dựng Việt Nam thái bình.

Ai ơi nhớ đến Phật hoàng

Tu tâm, xây dựng Việt Nam thái bình.

 

"Ở đời vui đạo thảy tùy duyên

Đói đến thì ăn nhọc ngủ liền

Trong nhà có báu thôi tìm kiếm

Đối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền."

Link khuông nhạc: https://drive.google.com/file/d/1ZMUWsAqNIJ_wtb4a_P495B2hLFzBH5Mv/view?usp=drive_link

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

-
aa
+
82 lượt xem
19/12/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Ban quản trị

  28/06/2024
  Ban Quản trị và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
  - Chủ quyền của đất nước;
  - Các vấn đề về chính trị;
  - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
  - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Ban Quản trị và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.